Tag: libertarian
Libero e Selvaggio
La Filosofia Libertaria di Henry David Thoreau Di Darian Worden. Articolo originale: Wild and Free: The Libertarian Philosophy of Henry David Thoreau, del 22 marzo 2013. Traduzione di Enrico Sanna. Henry David Thoreau: “Tutto ciò che esiste di buono è selvaggio e libero.” Questa frase compare in Walking, testo di una sua conferenza tenuta più…
Glosarium Kebebasan: Libertarianisme Kiri
Oleh: Ross Kenyon. Teks aslinya berjudul “Lesson in Liberty: Left-Libertarianism.” Diterjemahkan oleh Iman Amirullah. Libertarian kiri hanya memiliki sedikit perbedaan dari apa yang kita pahami mengenai apa itu libertarian saat ini, namun memiliki beberapa bagian yang sangat penting. Perlu untuk mengawali dengan menekankan beberapa prinsip moral dasar yang dimiliki libertarian: 1. Tidak seorang pun diizinkan…
Hürriyet Üzerine Notlar: Sol Liberteryenizm
Okumak üzere olduğunuz makale Ross Kenyon tarafından kaleme alınmış ve 13 Ekim 2010 tarihinde Students for Liberty BlogP2P Foundation’da yayınlanmıştır. 11 Şubat 2015 tarihinde ise C4SS’de yayınlanmıştır. Sol-liberteryenizm dediğimiz şey liberteryen kavramının genel kabulüne göre biraz daha farklı bir çizgide kalsa da önemli bazı nüanslar yapıtaşlarını teşkil etmektedir. İlk önce tüm liberteryenlerin paylaştığı bazı esasları…
Железный кулак за невидимой рукой
Kevin Carson, The Iron Fist Behind the Invisible Hand. Перевёл Citizen Ilya. Вступление Обычно считается, что манориализм был основан на грабеже и узурпации; правящий класс утвердился силой, а затем заставил крестьянство работать на благо своих господ. Но ни одна система эксплуатации, включая капитализм, никогда не была создана под воздействием свободного рынка. Капитализм был основан на…
Atti Rivoluzionari
Di Karl Hess. Originale pubblicato il 2 gennaio 2015 con il titolo The Acts of Revolution. Tradotto in italiano da Enrico Sanna. L’articolo originale di Karl Hess, comparso su Libertarian Connection nº 2 del 10 febbraio 1969, è oggi di pubblico dominio nei limiti stabiliti dal Fair Use Repository. Sono due gli atteggiamenti che, più…
Haftalık Abolisyonistlik: Kamu Malı mı Kamu’nun Kötülüğü mü?
Okumak üzere olduğunuz makale Nathan Goodman tarafından kaleme alınmış, 17 Haziran 2016 tarihinde C4SS’de yayınlanmıştır. Efsa tarafından Türkçe ‘ye çevrilmiştir. Bir ekonomiste devletin müdahil olması gereken alanları sorarsanız, duyacağınız cevaplardan biri muhtemelen devletlerin “kamu malları” sağlaması gerektiğidir. Kamu malı, hem dışlanamayan hem de rakip olmayan bir maldır. Dışlanamaz derken ekonomistler, mal üretildikten sonra bireylerin ödeme…
Рынки, не капитализм — Введение
Gary Chartier, Markets not Capitalism – Introduction. Индивидуалистическая анархистская тенденция жива и здорова. Книга «Рынки, не капитализм» открывает окно в историю этого течения и подчеркивает его потенциальный вклад в глобальное антикапиталистическое движение. В этой книге мы стремимся стимулировать процветающую дискуссию между либертарианцами всех сортов, а также теми, кто придерживается других политических взглядов, о наиболее плодотворном…
Abolisionis Mingguan: Kebutuhan Publik atau Keburukan Publik?
Oleh: Nathan Goodman. Teks aslinya berjudul “The Weekly Abolitionist: Public Good or Public Bad?” diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ameyuri Ringo. Jika Anda bertanya kepada para ekonom tentang dimana negara harus terlibat, satu jawaban yang akan sering kita dengar adalah negara harus menyediakan “kebutuhan publik.” Kebutuhan publik adalah segala sesuatu yang tidak dapat dikecualikan…
Отличительность левого либертарианства
Данная статья была написана Гэри Шартье и опубликована в блоге Bleeding Heart Libertarians, 5 ноября, 2012. Левое либертарианство в соответствующем смысле является позицией, которая одновременно левая и либертарианская. Она состоит из левой приверженности к: ● участию в классовом анализе и классовой борьбе; ● противостоянию корпоративной привилегии; ● подрыву структурной бедности; ● принятию общей ответственности для…
Sol Liberteryenizmi Anlamak: İlk Adımlar
Framing Left Libertarianism: A First Pass. Okumak üzere olduğunuz makale Gary Chartier tarafından kaleme alınmış ve 10 Aralık 2008 tarihinde Liberalaw adlı blogunda yayınlanmıştır. 25 Ekim 2012 tarihinde C4SS’de yayınlanmış. Sol liberteryenizm (LL olarak kısaltacağız) bir ambalajlama ve propaganda çalışması olarak görülebilir. Ya da özgürlük hareketlerinin merkezinde olması gereken kaygıların güçlü bir ifadesi olarak görülebilir….
“Fikri Mülkiyet” Rekabeti Nasıl Engeller?
Okumak üzere olduğunuz makale Kevin Carson tarafından kaleme alınmış ve ilk olarak The Freeman tarafından yayımlanmıştır. 4 Ocak 2013 tarihinde ise C4SS’de yayınlanmış, Efsa tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. “Fikri mülkiyet hakları” ile ilgili herhangi bir değerlendirme, bu tür “hakların” gerçek mülkiyet haklarını baltaladığı ve bu nedenle özgürlükçü ilke açısından gayri meşru olduğu anlayışıyla başlamalıdır.  Gerçek, somut…
ABD hükümeti ne kadar kötü?
Okumak üzere olduğunuz makale ilk olarak The Abolitionist dergisinin Mayıs 1971 sayısında R.A. Childs, Jr. tarafından kaleme alınmıştır. 20 Mart 2013 tarihinde C4SS’de yayınlanmış. “Solcu liberteryenleri” “sağcı liberteryenlerden” ayıran pek çok sorudan biri de ABD Hükümetinin ne kadar kötü olduğudur. Hata kısmen her iki tarafta da yatmaktadır. Sol-özgürlükçüler arasında neredeyse hiç kimse tam olarak ne…
Mercado, No Capitalismo – ​Introducción
De Gary Chartier. Artículo original: Markets not Capitalism – Introduction del 26 octubre 2015. Traducido al español por: Diego Avila. La tendencia anarquista individualista está viva y coleando. Mercados, No Capitalismo ofrece una ventana a la historia de esta tendencia y destaca su potencial contribución al movimiento anticapitalista global. Buscamos con este libro estimular una…
Il Pugno di Ferro Dietro la Mano Invisibile
Originale: Kevin A. Carson, The Iron Fist Behind the Invisible Hand. Versione italiana di Enrico Sanna. Versione pdf A4 Il Capitalismo Corporativo Come Sistema di Privilegi Garantito dallo Stato INTRODUZIONE Le grandi proprietà terriere feudali, come è universalmente riconosciuto, nacquero dalla rapina e dall’usurpazione; una classe dirigente si installò con la forza e poi costrinse…
Redistribüsyon Zımnında Liberteryenler
Libertarians for Redistribution adlı makale ilk olarak 20 Mart 2010 tarihinde Liberal Law Blog’da Gary Chartier tarafından kaleme alınmıştır. 22 Eylül 2012 tarihinde ise C4SS’de yayımlanmış, Efsa tarafından Türkçe ‘ye çevrilmiştir. Liberteryenizm redistrübitif bir fikirdir. Radikal piyasa anarşizminin haklı olarak sosyalist geleneğin bir parçası olarak görülmesinin bir başka yolu da budur. Hem soldaki hem de…
Pasar Bukan Kapitalisme – Sebuah Pengantar
Oleh: Gary Chartier. Teks aslinya berjudul “Markets Not Capitalism — Introduction” Diterjemahkan oleh Iman Amirullah Tendensi anarkis individualis masih terus ada. Markets Not Capitalism menawarkan jendela ke sejarah dari tendensi ini dan menyoroti potensi kontribusinya terhadap gerakan anti-kapitalis global. Kami berusaha dalam buku ini untuk merangsang diskusi yang berkembang di antara para libertarian dari seluruh…
Mercato, non Capitalismo – Introduzione
Di Gary Chartier. Originale: Markets Not Capitalism – Introduction, del 26 ottobre 2015. Traduzione italiana di Enrico Sanna. La corrente anarco-individualista è viva e vegeta. Markets Not Capitalism è uno sguardo alla sua storia, evidenzia il possibile contributo che questa corrente può dare al movimento anticapitalista mondiale. Con questo libro cerchiamo di stimolare, non solo…
Tarihin Sübvansiyonu
Okumak üzere olduğunuz makale Kevin Carson tarafından yazılmış, Haziran 2008 ‘de The Freeman tarafından yayınlanmıştır. 3 Ekim 2012 tarihinde C4SS’de tekrardan yayınlanmış. Çok sayıda liberteryen düşünür, büyük şirketlere sağlanan sübvansiyonların ve korumaların miktarı, bunların mevcut şirket kapitalizmi için yapısal önemi ve mevcut devlet kapitalist ekonomisinde şirket ve devlet çıkarlarının iç içe geçmişliği üzerinde durmuştur. Bununla…
Özgür Bir Ulusu Savunmak
Okumak üzere olduğunuz makale, Roderick Long tarafından kaleme alınmış. “Defending a Free Nation” ilk olarak Free Nation Foundation tarafından yayımlanan Formulations dergisinin 1994-95 Kış sayısında yayımlanmıştır. 12 Eylül 2013 tarihinde ise C4SS ‘de yer bulmuştur. Savunma: Nasıl? Özgür bir ulus yabancı saldırılara karşı kendini nasıl savunmalıdır? Savunma: Neden? Bu soru bir önceki soruya çoktan cevap…
Serbest Piyasa Reformları ve Devletçilik Miktarındaki Düşüş
Okumak üzere olduğunuz makale Kevin Carson tarafından yazılmış, 1 Eylül 2008 tarihinde The Freeman tarafından yayınlanmıştır. 27 Şubat 2015 tarihinde C4SS’de tekrardan yayınlanmış ve Efsa tarafından Türkçe’ ye çevrilmiştir. Objektivist akademisyen Chris Sciabarra, Total Freedom adlı muhteşem kitabında “diyalektik liberteryanizm” çağrısında bulunmuştur. Sciabarra diyalektik analiz ile “bir parçanın doğasını onu sistematik olarak, yani içine gömülü…
Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory