Leviathan’ın Dönüşü: Bunu Önleyebilir miyiz?
Okumak üzere olduğunuz makale, Roderick Long tarafından kaleme alınmış ve Efsa tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 30 Ağustos 2013 tarihinde “The Return of Leviathan: Can We Prevent It?” başlığı altında yayınlanmıştır. Üç Leviathan İki yıl önce, Bahar 1994 Hukuk Sistemleri Forumumuzda, Özgür bir Ulus inşa etmek ve bu ulusu sürdürmek isteyenlerin, “Üç Leviathan” olarak adlandıracağım üç…
Emma Goldman ve Bireyci Anarşizm
Okumak üzere olduğunuz makale, Shane Ross tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 3 Mart 2022 tarihinde “Emma Goldman and Individualist Anarchism” başlığı altında yayınlanmıştır. Emma Goldman, tarihsel bir görüngü olarak anarşizmle sıklıkla ilişkilendirilen bir isimdir. Onun devlet aleyhtarı aktivizmi, 20. yüzyılın başlarında feminizm ve özgür aşk hareketlerine verdiği radikal destek ve anarşi yolunda sürdürdüğü…
Liberter Anarşizm: On Eleştiriye Yanıt
Okumak üzere olduğunuz makale, Roderick Long tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 22 Ekim 2012 tarihinde “Libertarian Anarchism: Responses to Ten Objections” başlığı altında yayınlanmıştır. Liberter anarşizme getirilen bazı ana eleştirilerden ve bunlara nasıl cevap verdiğimden bahsetmek istiyorum. Ama eleştirileri yermeye ve onları yanıtlamaya başlamadan önce söylemeliyim ki bir şeyi savunmak…
Mülkiyet hırsızlık mıdır?
‘Is Property Theft?’ ilk olarak Less Antman tarafından kaleme alınmıştır ve 7 Mart 2010 tarihinde kendi blogu olan Anarcy Without Bombs sitesinde yayınlanmıştır. Okumak üzere olduğunuz parça, makalenin Antman’ın C4SS’yi kırmayarak güncellediği halidir. Efsa tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. 30 Eylül 2012 tarihinde “Is Property Theft?” Başlığı altında C4SS’de yayınlanmıştır. “Mülkiyet Hırsızlıktır!” 19. yüzyılda seçkin bir Fransız…
Bizi Otorite Değil, Dayanışma Kurtaracak
Okumak üzere olduğunuz makale, Darian Worden tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 18 Nisan 2020 tarihinde “Authority Will Not Save Us, Solidarity Can” başlığı altında yayınlanmıştır. Covid-19, hangi lider başta olursa olsun, mevcutta hangi siyasi iktidar olursa olsun zaten ölümcül ve yıkıcı olacaktı. Yine de ölüm ve yıkımın ne kadar şiddetli olduğu tabii…
Bütün Dünyanın İşçileri, Serbest Bir Piyasa İçin Birleşin
Okumak üzere olduğunuz makale Sheldon Richman tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 1 Ocak 2016 tarihinde “Workers of the World Unite for a Free Market” başlığı altında yayınlanmıştır. İşçilere yapılan kötü muameleler, korunmakta olan firmaların yanına kâr kalıyor. Roderick Long aracılığı ile Amazon.com’un çalışanlarını bayağı sert kurallara tabi tuttuğunu öğrendim. (Long,…
Anarşizm: Nedir ve Ne Değildir?
Okumak üzere olduğunuz makale Joseph A. Labadie tarafından yazılmıştır, orijinal olarak Detroit Liberty Club tarafından yayınlanan bir broşürden alınan yazı, 1979 kışında dandelion dergisi, 3. Cilt, 12 numaralı sayısında yeniden basılmıştır (Michael E. Coughlin tarafından 1977’de basılmaya başlanan bireyci anarşist çizgide bir dergi.) 1 Şubat 2016’da C4SS’de yayınlanmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir….
Afgan Bayağılığı Değil, Amerikan Kabiliyetsizliği
Okumak üzere olduğunuz makale, Sebastian Bn Zaydan  tarafından kaleme alınmış ve Efsa tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 22 Şubat 2022 tarihinde “American Incompetence, not Afghan Corruption” başlığı altında yayınlanmıştır. Afganistan olayları sonrası iyi niyetli bir analiz İlk karşılaştığım yabancıların çoğu, uluslararası kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için çalışan ve onlardan mali anlamda destek alan iyi niyetli gönüllüler…
Serbest Piyasa Savunucuları “Anti-Kapitalizmi” Benimsemelidirler
Serbest Piyasa Savunucuları “Anti-Kapitalizmi” Benimsemelidirler Okumak üzere olduğunuz makale, Gary Chartier tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 19 Ocak 2010 tarihinde “Advocates of Freed Markets Should Embrace “Anti-Capitalism” başlığı altında yayınlanmıştır. I. Giriş Serbest piyasa savunucularının konumlarını bir “anti-kapitalizm” türü olarak tanımlamaları için iyi nedenleri var. Neden böyle olduğunu açıklamak için, “kapitalizmin” üç…
“Kapitalizm” Terimini Kullanmayı Bırakmalıyız
Okumak üzere olduğunuz makale, Gary Chartier tarafından kaleme alınmış ve Efsa tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 23 Kasım 2013 tarihinde “We Should Abandon the Term ‘Capitalism’” başlığı altında yayınlanmıştır. Özgürlüğü savunmak, barışçıl ve gönüllü alışverişi kısıtlamaya gelen baskılara karşı çıkmak anlamına gelir. Ancak bundan barışçıl ve gönüllü alışveriş sistemini “kapitalizm” olarak adlandırmamız gerektiği çıkarılmamalıdır. Elbette bazı insanlar, bunun…
Biden ve Anarşizmin Şeytanlaştırılması
Okumak üzere olduğunuz makale, Eric Fleischmann tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 25 Ağustos 2020 tarihinde “Biden and the Demonization of Anarchism” başlığı altında yayınlanmıştır. Bu yıl ülke çapında polis vahşetine karşı yürütülen protestolara yanıt olarak, Başkan Donald Trump birçok kez ‘Siyah Hayatlar Değerlidir’ hareketini anarşistler ve anarşizm ile ilişkilendirmeye çalıştı….
Kimse Sizin Kapitalizm Anlayışınızla İlgilenmiyor
Okumak üzere olduğunuz makale, Alex Aragona tarafından kaleme alınmış ve Efsa tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 1 Mart 2022 tarihinde “No One is Talking About Capitalism — In Your Sense” başlığı altında yayınlanmıştır. Kapitalizm kelimesi söz konusu olduğunda kişinin amacı verimli fikir alışverişleri yapabilmekse iki şeyi yapmayı bırakması gerekir: Terim kullanıldığında saf bir şekilde insanların aşağı…
Kleptokrasi ve Tekelcilikten Neden Korkmalıyız?
Okumak üzere olduğunuz makale, Citizen Ilya tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 7 Aralık 2019 tarihinde “Why We Should Fear Kleptocracy and Monopolism” başlığı altında yayınlanmıştır. Kapitalizm Rusya’ya geleli 32 yıl oldu. 5 Şubat 1987’de girişimciliği yasallaştıran Gorbaçov’un reformlarıyla kendini göstermeye başlayan kapitalizm, Putin’in Rusya’sında da vahşice hüküm sürüyor. Bürokrasi vahşi kapitalizme dönüştü…
Devleti Ele Geçirerek Küçültmek İsteyen Liberterlere Karşı
Okumak üzere olduğunuz makale, Alex Aragona tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 28 Ekim 2020 tarihinde “Against Libertarians Who Want to Shrink the State by Capturing It” başlığı altında yayınlanmıştır. Kendini liberter olarak tanımlayan pek çok kişi arasında, bir dereceye kadar saygı duysam da yanıltıcı ve tamamen elverişsiz olarak gördüğüm bir…
Hristiyanlık ve Egozim
Okumak üzere olduğunuz makale, Alexander W. Craig tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 22 Mart 2022 tarihinde “Christianity and Egoism” başlığı altında yayınlanmıştır. Kül çarşambasında bu satırları yazmaya başladım. Bugün çoğu Hristiyan oruç tutar, sadece bir öğün yemek yer ve bir Büyük Perhiz disiplininin gerektirdiği gibi zevk alınan bir şeyden uzak…
Devlet Kapitalizmini Düşünmek
Okumak üzere olduğunuz makale, Alex Aragona tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 21 Haziran 2021 tarihinde “Imagining State-Capitalism” başlığı altında yayınlanmıştır. Tüm ideolojik konumlardan insanlar, Batı’da gerçekten serbest piyasalarla ya da ona yakın herhangi bir şeyle yaşamadığımız konusunda hemfikir olacaklardır. “Kapitalist” toplumlar veya “piyasalar” tarafından yönlendirildiği düşünülen toplumlar, aslında, sanayi ve…
Muammer Kaddafi’nin Yeşil Kitabı: İyi, Kötü ve Tuhaf Yanları
Okumak üzere olduğunuz makale, Jordan Jardine tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 9 Mart 2022 tarihinde “Muammar Gaddafi’s Green Book: The Good, The Bad, and The Weird” başlığı altında yayınlanmıştır. Muammer Kaddafi hep tartışmalı bir figürdü ve öyle kalacak. Göçebe bir bedeviden Libya’nın hükümdarlığı seviyesine kadar yükselişi etkileyici olsa da ülkeyi…
Silah karşıtı mısınız? Ayrıcalıklarınızı gözden geçirin
Okumak üzere olduğunuz makale, Alex Aragona tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 27 Ağustos 2020 tarihinde “Anti Gun? Check Your Privilige” başlığı altında yayınlanmıştır. Ateşli silah sahipliğine karşı olanlar, itirazlarını genellikle, resmen kült gibi olduklarını söyledikleri silahlarla ilgili aşırı hevesli tutumlardan hoşlanmadıklarını belirterek yönlendiriyorlar. Bu tutumların, alternatif çözümlere sahip çatışmalara karşı…
Atlas Silkindi: Ayn Rand ve Prodüktivite Kültü
Okumak üzere olduğunuz makale, James C. Wilson tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 19 Ekim 2020 tarihinde “Atlas Shrugged: Ayn Rand and the Cult of Productivity” başlığı altında yayınlanmıştır. Ayn Rand’ın 1957 tarihinde yazılmış Atlas Silkindi adlı romanı, şanı kendisinden önce giden bir eser. Bazıları ondan nefret ediyor bazıları seviyor, ancak…
Anarşist Temeller Olmadan “Anarşist Sistemler” Ortaya Çıkamaz
Okumak üzere olduğunuz makale, Alex Aragona tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 16 Temmuz 2021 tarihinde “There Are No “Anarchist Systems” without Anarchist Fundamentals” başlığı altında yayınlanmıştır. Anarşi ve Anarşizm hakkındaki tartışmalar, çoğu zaman, ekonomik ya da politik yapıları organize etmenin rekabetçi yollarını düşünmek üzerine olmaya meyilli. Bu yalnızca skeptikler ya da kinizm…
Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory