Komünal Mülkiyet – 6
Bir Liberteryen Değerlendirmesi Kevin Carson, Communal Property: A Libertarian Analysis. Center for a Stateless Society Paper No. 13 (Summer/Fall 2011). Türkçesi Faruk Pak tarafından çevrilmiştir. Son Notlar: ​Çitleme Üzerine Yürütülen Tartışmalar Çitleme: Enclosure, bir köydeki sahipsiz veya ortak kullanım alanı olan toprakların bazı kişilerin eline geçmesini sağlayan bir tarım uygulaması. 1960’lardan başlayarak, Marx’ın Kapital’in birinci…
Devletin Yapabildiği Herhangi (İyi) Bir Şeyi Biz Çok Daha İyi Yapabiliriz
Gary Chartier, Any (Good) Thing the State Can Do, We Can Do Better. Okumak üzere olduğunuz makale Gary Chartier tarafından kaleme alınmış ve 7 Haziran 2010 tarihinde Liberalaw adındaki kendi blogunda yayınlanmıştır. 28 Mart 2013 tarihinde C4SS’de yayınlanmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Devletsiz bir toplumdaki insanların BP petrol sızıntısı gibi bir felakete yeterli…
Liberteryen Mülkiyet ve Özelleştirmeler: Alternatif Bir Paradigma
Okumak üzere olduğunuz makale, Kevin Carson tarafından kaleme alınmış ve Efsa tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 17 Ocak 2014 tarihinde “Libertarian Property and Privatization: Ant Alternative Paradigm” başlığı altında yayınlanmıştır. Carlton Hobbs yakın zamanda ana akım liberteryenlerin, serbest piyasacıların ve anarko-kapitalistlerin mülkiyet ve ekonomik faaliyetin birincil modeli olarak kapitalist şirketi tercih etme ve gelecekteki herhangi bir…
Gerçek li̇berali̇zm ve tabi̇î hukuk
Okumak üzere olduğunuz makale Sheldon Richman tarafından kaleme alınmış ve 10 Ağustos 2007 tarihinde The Freeman’da (Şimdi FEE oldu), 19 Temmuz 2014 tarihinde de C4SS’de yayınlanmıştır. Faruk Pak tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. “Liderlerimiz bize yeni vergilerden başka bir şey getirmemektedirler ve tebaalarının ceplerinden başka fetheettikleri bir şey de bulunmamaktadır.” – Thomas Hodgskin Hükümet haklarımızın merkezi midir?…
Bir Asırlık Problem: Anarko-Kapitalizm Bir Anarşizm Sayılabilir Mi?
Okumak üzere olduğunuz makale, Eric Fleischmann tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 17 Mayıs 2022 tarihinde “The Age-Old Question: Is Anarcho-Capitalism Anarchism?” başlığı altında yayınlanmıştır. Anarko-kapitalizm de bir anarşizm türü müdür? Ben de dahil olmak üzere her türden anarşistin yankı yapacak cevabı tabii ki de hayır olacaktır. Tartışma sürekli gündemede ama…
Neden Kendime Sol Liberteryen Diyorum?
Okumak üzere olduğunuz makale, Jeff Riggenbach tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 8 Ağustos 2015 tarihinde “Why I Am a Left Libertarian” başlığı altında yayınlanmıştır. Liberteryenlerin birçoğu geleneksel Sol/Sağ politik spektrumun anlamsız ve faydasız olduğunu söylemektedir. Fakat bu söylemin onlara doğru görünmesinin tek nedeni politik sahtekarlık ve belki de politik tarih konusunda…
Benjamin Tucker Anarko-Kapitalizm Üzerine
Okumak üzere olduğunuz makale, Charles Johnson tarafından kaleme alınmış ve Efsa tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. Esasen 1 Aralık 2007 tarihinde Rad Geek People’s Daily’de, 26 Ağustos 2015’te ise C4SS’te Benjamin Tucker on Anarcho-Capitalism başlığı altında yayınlanmıştır. Açıkçası Benjamin Tucker’ın “anarko-kapitalizm” hakkında doğrudan bir fikir beyan ettiği söylenemez çünkü bu terim onun ölümünden yıllar sonra ve cezri…
Takısız Anarşizm – Karl Hess
Okumak üzere olduğunuz makale Karl Hess tarafından 1980 yılında “Anarchy Without Hyphens” başlığı altında yazılmıştır. Faruk Pak tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Sadece bir tür anarşist vardır. İki değil. Sadece bir. Anarşist, düşüncenin köklü geleneği ve literatüründe tanımlandığı şekliyle, devletin hiyerarşik gücü tarafından tabi tutulduğumuz otoriteye itiraz eden kişidir. Bence bunun yapabileceğimiz en makul şekilde genişletilmesi, bir…
Değer, Maliyet, Marjinal Fayda ve Böhm-Bawerk
Okumak üzere olduğunuz makale, Sheldon Richman tarafından kaleme alınmış ve Efsa tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 3 Ekim 2014 tarihinde “Value, Cost, Marginal Utility, and Böhm-Bawerk” başlığı altında yayınlanmıştır. Fiyatı ne belirler? Üretim maliyeti mi fiyatı belirler yoksa fiyat mı üretim maliyetini belirler? İktisadi ortamda, klasik iktisatçılar (Smith, Ricardo ve diğerleri) ilk yaklaşımı, Avusturyacılar ise ikinci yaklaşımı…
Leviathan’ın Dönüşü: Bunu Önleyebilir miyiz?
Okumak üzere olduğunuz makale, Roderick Long tarafından kaleme alınmış ve Efsa tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 30 Ağustos 2013 tarihinde “The Return of Leviathan: Can We Prevent It?” başlığı altında yayınlanmıştır. Üç Leviathan İki yıl önce, Bahar 1994 Hukuk Sistemleri Forumumuzda, Özgür bir Ulus inşa etmek ve bu ulusu sürdürmek isteyenlerin, “Üç Leviathan” olarak adlandıracağım üç…
Emma Goldman ve Bireyci Anarşizm
Okumak üzere olduğunuz makale, Shane Ross tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 3 Mart 2022 tarihinde “Emma Goldman and Individualist Anarchism” başlığı altında yayınlanmıştır. Emma Goldman, tarihsel bir görüngü olarak anarşizmle sıklıkla ilişkilendirilen bir isimdir. Onun devlet aleyhtarı aktivizmi, 20. yüzyılın başlarında feminizm ve özgür aşk hareketlerine verdiği radikal destek ve anarşi yolunda sürdürdüğü…
Liberter Anarşizm: On Eleştiriye Yanıt
Okumak üzere olduğunuz makale, Roderick Long tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 22 Ekim 2012 tarihinde “Libertarian Anarchism: Responses to Ten Objections” başlığı altında yayınlanmıştır. Liberter anarşizme getirilen bazı ana eleştirilerden ve bunlara nasıl cevap verdiğimden bahsetmek istiyorum. Ama eleştirileri yermeye ve onları yanıtlamaya başlamadan önce söylemeliyim ki bir şeyi savunmak…
Mülkiyet hırsızlık mıdır?
‘Is Property Theft?’ ilk olarak Less Antman tarafından kaleme alınmıştır ve 7 Mart 2010 tarihinde kendi blogu olan Anarcy Without Bombs sitesinde yayınlanmıştır. Okumak üzere olduğunuz parça, makalenin Antman’ın C4SS’yi kırmayarak güncellediği halidir. Efsa tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. 30 Eylül 2012 tarihinde “Is Property Theft?” Başlığı altında C4SS’de yayınlanmıştır. “Mülkiyet Hırsızlıktır!” 19. yüzyılda seçkin bir Fransız…
Bizi Otorite Değil, Dayanışma Kurtaracak
Okumak üzere olduğunuz makale, Darian Worden tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 18 Nisan 2020 tarihinde “Authority Will Not Save Us, Solidarity Can” başlığı altında yayınlanmıştır. Covid-19, hangi lider başta olursa olsun, mevcutta hangi siyasi iktidar olursa olsun zaten ölümcül ve yıkıcı olacaktı. Yine de ölüm ve yıkımın ne kadar şiddetli olduğu tabii…
Bütün Dünyanın İşçileri, Serbest Bir Piyasa İçin Birleşin
Okumak üzere olduğunuz makale Sheldon Richman tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 1 Ocak 2016 tarihinde “Workers of the World Unite for a Free Market” başlığı altında yayınlanmıştır. İşçilere yapılan kötü muameleler, korunmakta olan firmaların yanına kâr kalıyor. Roderick Long aracılığı ile Amazon.com’un çalışanlarını bayağı sert kurallara tabi tuttuğunu öğrendim. (Long,…
Anarşizm: Nedir ve Ne Değildir?
Okumak üzere olduğunuz makale Joseph A. Labadie tarafından yazılmıştır, orijinal olarak Detroit Liberty Club tarafından yayınlanan bir broşürden alınan yazı, 1979 kışında dandelion dergisi, 3. Cilt, 12 numaralı sayısında yeniden basılmıştır (Michael E. Coughlin tarafından 1977’de basılmaya başlanan bireyci anarşist çizgide bir dergi.) 1 Şubat 2016’da C4SS’de yayınlanmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir….
Afgan Bayağılığı Değil, Amerikan Kabiliyetsizliği
Okumak üzere olduğunuz makale, Sebastian Bn Zaydan  tarafından kaleme alınmış ve Efsa tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 22 Şubat 2022 tarihinde “American Incompetence, not Afghan Corruption” başlığı altında yayınlanmıştır. Afganistan olayları sonrası iyi niyetli bir analiz İlk karşılaştığım yabancıların çoğu, uluslararası kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için çalışan ve onlardan mali anlamda destek alan iyi niyetli gönüllüler…
Serbest Piyasa Savunucuları “Anti-Kapitalizmi” Benimsemelidirler
Serbest Piyasa Savunucuları “Anti-Kapitalizmi” Benimsemelidirler Okumak üzere olduğunuz makale, Gary Chartier tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 19 Ocak 2010 tarihinde “Advocates of Freed Markets Should Embrace “Anti-Capitalism” başlığı altında yayınlanmıştır. I. Giriş Serbest piyasa savunucularının konumlarını bir “anti-kapitalizm” türü olarak tanımlamaları için iyi nedenleri var. Neden böyle olduğunu açıklamak için, “kapitalizmin” üç…
“Kapitalizm” Terimini Kullanmayı Bırakmalıyız
Okumak üzere olduğunuz makale, Gary Chartier tarafından kaleme alınmış ve Efsa tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 23 Kasım 2013 tarihinde “We Should Abandon the Term ‘Capitalism’” başlığı altında yayınlanmıştır. Özgürlüğü savunmak, barışçıl ve gönüllü alışverişi kısıtlamaya gelen baskılara karşı çıkmak anlamına gelir. Ancak bundan barışçıl ve gönüllü alışveriş sistemini “kapitalizm” olarak adlandırmamız gerektiği çıkarılmamalıdır. Elbette bazı insanlar, bunun…
Biden ve Anarşizmin Şeytanlaştırılması
Okumak üzere olduğunuz makale, Eric Fleischmann tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 25 Ağustos 2020 tarihinde “Biden and the Demonization of Anarchism” başlığı altında yayınlanmıştır. Bu yıl ülke çapında polis vahşetine karşı yürütülen protestolara yanıt olarak, Başkan Donald Trump birçok kez ‘Siyah Hayatlar Değerlidir’ hareketini anarşistler ve anarşizm ile ilişkilendirmeye çalıştı….
Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory