Serbest Piyasa Savunucuları “Anti-Kapitalizmi” Benimsemelidirler
Serbest Piyasa Savunucuları “Anti-Kapitalizmi” Benimsemelidirler Okumak üzere olduğunuz makale, Gary Chartier tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 19 Ocak 2010 tarihinde “Advocates of Freed Markets Should Embrace “Anti-Capitalism” başlığı altında yayınlanmıştır. I. Giriş Serbest piyasa savunucularının konumlarını bir “anti-kapitalizm” türü olarak tanımlamaları için iyi nedenleri var. Neden böyle olduğunu açıklamak için, “kapitalizmin” üç…
“Kapitalizm” Terimini Kullanmayı Bırakmalıyız
Okumak üzere olduğunuz makale, Gary Chartier tarafından kaleme alınmış ve Efsa tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 23 Kasım 2013 tarihinde “We Should Abandon the Term ‘Capitalism’” başlığı altında yayınlanmıştır. Özgürlüğü savunmak, barışçıl ve gönüllü alışverişi kısıtlamaya gelen baskılara karşı çıkmak anlamına gelir. Ancak bundan barışçıl ve gönüllü alışveriş sistemini “kapitalizm” olarak adlandırmamız gerektiği çıkarılmamalıdır. Elbette bazı insanlar, bunun…
Biden ve Anarşizmin Şeytanlaştırılması
Okumak üzere olduğunuz makale, Eric Fleischmann tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 25 Ağustos 2020 tarihinde “Biden and the Demonization of Anarchism” başlığı altında yayınlanmıştır. Bu yıl ülke çapında polis vahşetine karşı yürütülen protestolara yanıt olarak, Başkan Donald Trump birçok kez ‘Siyah Hayatlar Değerlidir’ hareketini anarşistler ve anarşizm ile ilişkilendirmeye çalıştı….
Kimse Sizin Kapitalizm Anlayışınızla İlgilenmiyor
Okumak üzere olduğunuz makale, Alex Aragona tarafından kaleme alınmış ve Efsa tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 1 Mart 2022 tarihinde “No One is Talking About Capitalism — In Your Sense” başlığı altında yayınlanmıştır. Kapitalizm kelimesi söz konusu olduğunda kişinin amacı verimli fikir alışverişleri yapabilmekse iki şeyi yapmayı bırakması gerekir: Terim kullanıldığında saf bir şekilde insanların aşağı…
Kleptokrasi ve Tekelcilikten Neden Korkmalıyız?
Okumak üzere olduğunuz makale, Citizen Ilya tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 7 Aralık 2019 tarihinde “Why We Should Fear Kleptocracy and Monopolism” başlığı altında yayınlanmıştır. Kapitalizm Rusya’ya geleli 32 yıl oldu. 5 Şubat 1987’de girişimciliği yasallaştıran Gorbaçov’un reformlarıyla kendini göstermeye başlayan kapitalizm, Putin’in Rusya’sında da vahşice hüküm sürüyor. Bürokrasi vahşi kapitalizme dönüştü…
Devleti Ele Geçirerek Küçültmek İsteyen Liberterlere Karşı
Okumak üzere olduğunuz makale, Alex Aragona tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 28 Ekim 2020 tarihinde “Against Libertarians Who Want to Shrink the State by Capturing It” başlığı altında yayınlanmıştır. Kendini liberter olarak tanımlayan pek çok kişi arasında, bir dereceye kadar saygı duysam da yanıltıcı ve tamamen elverişsiz olarak gördüğüm bir…
Hristiyanlık ve Egozim
Okumak üzere olduğunuz makale, Alexander W. Craig tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 22 Mart 2022 tarihinde “Christianity and Egoism” başlığı altında yayınlanmıştır. Kül çarşambasında bu satırları yazmaya başladım. Bugün çoğu Hristiyan oruç tutar, sadece bir öğün yemek yer ve bir Büyük Perhiz disiplininin gerektirdiği gibi zevk alınan bir şeyden uzak…
Devlet Kapitalizmini Düşünmek
Okumak üzere olduğunuz makale, Alex Aragona tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 21 Haziran 2021 tarihinde “Imagining State-Capitalism” başlığı altında yayınlanmıştır. Tüm ideolojik konumlardan insanlar, Batı’da gerçekten serbest piyasalarla ya da ona yakın herhangi bir şeyle yaşamadığımız konusunda hemfikir olacaklardır. “Kapitalist” toplumlar veya “piyasalar” tarafından yönlendirildiği düşünülen toplumlar, aslında, sanayi ve…
Muammer Kaddafi’nin Yeşil Kitabı: İyi, Kötü ve Tuhaf Yanları
Okumak üzere olduğunuz makale, Jordan Jardine tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 9 Mart 2022 tarihinde “Muammar Gaddafi’s Green Book: The Good, The Bad, and The Weird” başlığı altında yayınlanmıştır. Muammer Kaddafi hep tartışmalı bir figürdü ve öyle kalacak. Göçebe bir bedeviden Libya’nın hükümdarlığı seviyesine kadar yükselişi etkileyici olsa da ülkeyi…
Silah karşıtı mısınız? Ayrıcalıklarınızı gözden geçirin
Okumak üzere olduğunuz makale, Alex Aragona tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 27 Ağustos 2020 tarihinde “Anti Gun? Check Your Privilige” başlığı altında yayınlanmıştır. Ateşli silah sahipliğine karşı olanlar, itirazlarını genellikle, resmen kült gibi olduklarını söyledikleri silahlarla ilgili aşırı hevesli tutumlardan hoşlanmadıklarını belirterek yönlendiriyorlar. Bu tutumların, alternatif çözümlere sahip çatışmalara karşı…
Atlas Silkindi: Ayn Rand ve Prodüktivite Kültü
Okumak üzere olduğunuz makale, James C. Wilson tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 19 Ekim 2020 tarihinde “Atlas Shrugged: Ayn Rand and the Cult of Productivity” başlığı altında yayınlanmıştır. Ayn Rand’ın 1957 tarihinde yazılmış Atlas Silkindi adlı romanı, şanı kendisinden önce giden bir eser. Bazıları ondan nefret ediyor bazıları seviyor, ancak…
Anarşist Temeller Olmadan “Anarşist Sistemler” Ortaya Çıkamaz
Okumak üzere olduğunuz makale, Alex Aragona tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 16 Temmuz 2021 tarihinde “There Are No “Anarchist Systems” without Anarchist Fundamentals” başlığı altında yayınlanmıştır. Anarşi ve Anarşizm hakkındaki tartışmalar, çoğu zaman, ekonomik ya da politik yapıları organize etmenin rekabetçi yollarını düşünmek üzerine olmaya meyilli. Bu yalnızca skeptikler ya da kinizm…
Siyasi Realizme Karşı Apolitizm
Okumak üzere olduğunuz makale, Alex Aragona tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 26 Kasım 2021 tarihinde “Political Realism vs Apoliticism” başlığı altında yayınlanmıştır. Siyasi realizm ve apolitiklik kavramları genellikle birlikte anılır, ancak birincisinin hak ettiği ilgi çoğunlukla ikincisine yöneltilir. Genel olarak siyasi realistler, politikacılara, hükümetlere, kurumlara, kanunlar yazarken toplumları ve ekonomileri düzenleyen politik…
Kurumsal Sansür, Güç ve İfadenin Kısıtlanması Üzerine Bazı Düşünceler
Okumak üzere olduğunuz makale, Alex Aragona tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 25 Ocak 2021 tarihinde “Some Thoughts on Private Censorship, Power, and Control of Speech” başlığı altında yayınlanmıştır. İfade hakkı söz konusu olduğunda, benimsememiz gereken genel görüş, herhangi bir bireyin ya da özel kurumların, hükümet müdahalesi veya kamuoyuna uymak adına yasal bir…
John Locke ve Mülkiyet Haklarının Sözde Metafizik Gerçekliği
“Okumak üzere olduğunuz makale, Can Standke tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ‘ye çevrilmiştir. 1 Ocak 2021 Tarihinde “John Locke and the Supposedly Metaphysical Reality of Property Rights” başlığı altında yayınlanmıştır. İster emeği bir zenginlik kaynağı olarak gören Adam Smith olsun, isterse Karl Marx’ın emeğin insanlığı oluşturduğu iddiası olsun, emeğin çeşitli nitelendirmeleri ortaya…
Şah mat Anarşistler
Okumak üzere olduğunuz makale, Alex Aragona tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 12 Ağustos 2021 tarihinde Checkmate Anarchists başlığı altında yayınlanmıştır. Anarşistlerin sıklıkla duyacağı bir itiraz, genel bir anarşist ilkeler dizisinin teoride çekici olduğu, ancak pratikte insan ilişkilerinin her zaman organize karar almaya, kuralların ve yasaların oluşturulmasına ve sonuç olarak hiyerarşi…
Türk “Liberteryen”leri üzerine
Bu makale Faruk Pak tarafından kaleme alınmıştır. Kendini liberteryen ya da liberal olarak tanıtan (Türkiye tanımları bugün nerdeyse iç içe) ancak tipik Türk üstünlükçü bağlamda mülteci düşmanlığı yapan Twitter gibi platformlarda belli bir takipçi kitlesine ulaşmış bireylere nasıl bakıyorum. Olay bir Türk vatandaşının televizyonda “Muz bile alamıyoruz, Suriyeliler daha rahat yiyor.” Demesinden sonra gayri meşru…
Bireyci Feminizm
Okumak üzere olduğunuz makale Dakota Hensley tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçeye çevrilmiştir. 4 Eylül 2020 tarihinde “An Individualist Feminism” başlığı altında yayınlanmıştır. İnternetin bazı taraflarında ortak bir fikir, bu “kırmızı haplanma” fikridir ve “kırmızı hapı” alırsanız yeni bir düşünme biçimine uyanırsınız. Trans kadınlar (Wachowskiler) tarafından türetilmiş bir terimin bu karanlık ve ironik…
Anarko-“Kapitalizm” İmkansızdır
Okumak üzere olduğunuz makale, Anna Morgenstern tarafından kaleme alınmış ve Faruk Pak tarafından Türkçeye çevrilmiştir. 19 Eylül 2010 Tarihinde Anarcho-“Capitalism” is Impossible başlığı altında yayınlanmıştır. Çeşitli çizgilerden birçok anarşist, anarko-kapitalistlerin gerçekten anarşist olmadıklarını, çünkü anarşizmin anti-kapitalizmi gerektirdiğini iddia etti. Bunun aslında diğer taraftan doğru olduğunu düşünüyorum. Devleti gerçekten ortadan kaldırmak istiyorlarsa, anarşistlerdir, ancak ne kadar…
“Onarıcı Adalet”in Adaleti Değil, İç Huzuru Onarmak Anlamına Geldiği Zaman
Translated by Canberk Aygün from original article here. Solla ilgili derin ve temel bir fikir ayrılığım varsa, bu, toplu stabilite veya birliğin, kişisel özgür birlikteliğe sistematik olarak ayrıcalıklı görülmesidir. Solcu aktivistlerin genelde, özgürlüğe kıyasla, topluluğa çok daha fazla aç olmaları üzücü bir gerçek. Bunun bir sonucu da, çatışmayla baş etmedeki sürekli yetersizliktir, yani bölünmenin ve “iç huzura…
Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory