Erkekler İçin Bir Mesaj

Okumak üzere olduğunuz makale Spooky tarafından kaleme alınmış, 12 Şubat 2023 tarihinde C4SS’de yayınlanmıştır.

Öncelikle bir şeyi açıklığa kavuşturalım: bu sizinle ilgili değil. Bu hala sizin için bir mesaj ve içtenlikle bunu okuyacağınızı umuyorum, ancak açık olmak istiyorum: bu tartışma, bu mesaj, herkesin çok endişelendiği bu “erkeklik” meselesi, sizinle ilgili değil. Ne zaman bir feminist erkek bakışından, erkek fantezisinden, toksik erkeklikten şikayet etse dolaylı bir kişisel saldırı gibi hissettiğini biliyorum – şüphesiz tüm popüler moda kelimeleri duymuşsundur – ve bunun muhtemelen seni ne kadar üzdüğünü anlıyorum. Bu insanlar açıkça sizin hakkınızda konuşuyorlar, değil mi? Sadece bunu yüzünüze söylemeye korkuyorlar ve aslında sizi yıkmaya çalışırken (öyle göründüğünden eminim) “ataerkillik” gibi geniş kapsamlı kınamaların arkasına saklanıyorlar. Bunu anlıyorum, köprüyü yakmaya, ne demek istediklerini söylemeye ve çok geç olana kadar size doğrudan “sen kötü bir insansın, senin gibi insanları sevmiyorum ve kendini kötü hissetmelisin” demeye cesaret edemeyen insanlar tarafından gücendirilmenin nasıl bir his olduğunu çok iyi biliyorum. Bunu anlıyorum ve sessizce reddedilmiş hissetmenin, ince, muhtemelen var olmayan iğnelemelerden oluşan bir ağı çözmenin ve dehşet içinde tüm bunların size karşı koordine edilmiş bir komploya işaret ettiğini fark etmenin ne kadar acı verici olduğunu biliyorum.

Kulağa ne kadar tuhaf gelse de feministler böyle bir komplo içinde değildir. Bunun tam tersini, yani Batı’yı yıkmak, güçlüleri iğdiş etmek ve genel olarak ortalığı karıştırmak amacıyla faaliyet gösteren “üçüncü dalga feministlerden” oluşan bir “uyanmış güruh” olduğunu savunan yüz binlerce yazı var. Tek başlarına kulağa inandırıcı gelseler de, bu anlatılar profesyonel yalancılar, bir nefeste alfa statülerine dair retorik bir kendini kırbaçlamaya girişen, ancak bir sonraki nefeste saf budalaları yüzsüz harcanabilir NPC’ler ordusuna çekmeye çalışan ayrıcalıklı bireyler tarafından kaleme alınmaktadır. Onların “feminizm” tasviri, kendilerini olduklarından daha becerikli göstermek için tasarlanmış bir hayalet, sloganlar ve MS paint karikatürlerinden oluşan yapay bir rakiptir. Tek kaygısı her bir erkeğin çöküşü olan bu kuklanın aksine, gerçek hayattaki feministler aslında sizi umursamamaktadır.

Sol, sistemler, dinamikler, bireylerin etrafında ve bireyler arasında meydana gelen şeylerle ilgilenir. Ataerkillik, tek tek güçlü erkeklerin ast konumdaki kadınları yönlendirdiği yekpare bir sistemden ziyade, cinsiyetten bağımsız olarak tüm bireyleri etkileyen çok daha büyük bir disiplin ve kontrol olgusudur. Elbette ataerkillik farklı bireyleri farklı şekilde etkiler ve çoğu geleneksel tanıma göre kadınlar üzerinde erkeklerden daha fazla baskı kurar. Ne yazık ki kadınların bedensel özerkliklerinin genişleyen bir federal hükümet tarafından ortadan kaldırılması, örgütlenme özgürlüklerinin özel çıkar grupları tarafından engellenmesi ve en acımasız örneklerde, kendi kendini ilan eden bir Ahlak Polisini protesto ettikleri için sokaklarda vurulmaları çok daha olasıdır. Bunların hiçbiri, bazıları bu aleni güç suiistimallerinin kurbanları arasında yer alan erkekleri dışlamak için ifade edilmiyor, onlar da güç içinde yatsınlar. Kadınların mücadelesinin anlatılması erkeklerin mücadelesinden hiçbir şey eksiltmez, tabii ki kamusal söylemde mevcut ilginin azlığı için rekabet eden sadece iki cinsiyet olduğunu varsaymazsak (kanıtlanabilir bir yanlış). Tıpkı tekerlekli sandalye rampalarının eklenmesinin merdiven çıkmayı zorlaştırmaması gibi, kadınlara yönelik cinsel saldırıların sıklığının tartışılması da erkeklere yönelik cinsel saldırıların gerçek yaygınlığını ortadan kaldırmaz. Kadınlara ve erkeklere yönelik saldırılar arasındaki istatistiksel eşitsizliğin temel olarak kabul edilmesini gerektiren bir görev olan tecavüz kültürünün tartışılmasıyla, her iki grup da cinsel şiddetin nedenlerinin araştırılmasından fayda sağlayacaktır. Sadece sıfır toplamlı bir sosyal adalet çerçevesinde bir mücadele diğerinin yerini alır ve hiçbir meşru feminist, solcu ya da sadece şüpheci böyle bir felsefeyi sinirli Twitter mesajlarının ötesinde ciddi olarak düşünmez. Tekrar ediyorum, bunların çoğu sizinle ilgili değil: güç sistemleri, davranış kalıpları ve bu olguların bu kapsayıcı dinamiğe (yani ataerkillik) tabi olan bireyler üzerindeki etkisi ile ilgili.

MRA’lar ve kendini “anti-feminist” olarak tanımlayanlar da sizi umursamıyor, ancak bu ilgisizlikleri daha az belirgin; bu insanlar sizi kullanmak, faaliyetlerinizi kontrol etmek ve kimliğinizi erkek olmak etrafında şekillendirmek istiyorlar. Bu testosteron fanatiklerinin sadakatinizden yararlanmak istedikleri amaçlar, sadece nüfuz peşinde koşmaktan nefret grubu oluşturmaya kadar çeşitlilik gösterse de, bireyselliğinizi inkar etme konusunda tek tiptirler. “Cinsel piyasa değeri”, kadınların sözde aşırı eşliliği ve sözde bekar annelik salgını hakkında korku tellallığı yapmak aslında kimseyi daha iyi bir duruma getirmez. Hem erkekleri hem de kadınları, doğurganlık ve harcanabilir gelirin ötesinde herhangi bir değerden yoksun, üreme makinesindeki dişlilere indirgiyor – bu da muhtemelen manosferik etkileyiciler tarafından alıntılanan en zor “verilerin” flört uygulamalarından kaynaklandığı gerçeğinin bir uzantısı. Modern erkeğin mücadelesiyle ilgili olarak, kaygılarınızı, krizlerinizi ve zorlu bir statüko karşısındaki kırılganlıklarınızı kabul ediyorlar, ancak çözümleri bu sorunların temel nedenlerinden hiçbirini ele almıyor. Bu geçerli, gerçek ıstırap, her kim olurlarsa olsunlar, “sol” tarafından ele alındı ve alınmaya devam ediyor, ancak sizi onları aramaktan alıkoymak, gerçek akla yenik düşmemeniz için sizi izole etmek manosferin yararınadır. Kısacası, sol hakkında yalan söylemeli, durumunuzun gerçekliğini çarpıtmalılar, aksi takdirde birincil para ve nüfuz kaynakları olan sizi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar.

Manosfer, aktif olarak dürüst bir öz-yansıtma yapmak yerine, erkekleri postmodernistleri ve gen-z feministleri erkekleri kötü göstermek için sorun üretmekle suçlayarak suçu başkalarına atmaya teşvik ediyor. Freud ve psikanalistler tarafından tanımlandığı şekliyle yansıtma, hepimiz için son derece tanıdık bir savunma mekanizmasıdır; toksisitelerimizi reddetme ve dışsallaştırma dürtüsü, utancı dışsal Ötekilere atfederek “iyi” insanlar olduğumuza dair içsel fikrimizi koruduğu için yaygın olmasa da bir şeydir. Bu bağlamda utanç, iyi insanlar olarak erkeklerin, “iyi erkek” beklentilerini karşılamaya çalışırken, sadece iyi erkekliğe ulaşmada başarısız olmakla kalmayıp, aynı zamanda bu süreçte başkalarına da büyük zarar verdikleri düşüncesinden kaynaklanır. Sadece kimlik yoluyla erdeme giden yol sarsılmakla kalmadı, aynı zamanda erkekliğe en derinden yatırım yapanlar, bireyselliklerini, benzersizliklerini, manosferin sınırlarının ötesinde işlevsel olarak değersiz olan bir “alfa” statüsü için sattıkları gerçeğiyle karşı karşıya kaldılar. Bu davranışla yüzleşmek utanç duymaktır, dolayısıyla yansıtma bu kadar caziptir. Elbette bu hiçbir şeyi çözdüğü anlamına gelmiyor. Eril ideolojinin sorunlarını uydurma muhaliflerine yansıtmak, hatalarının tekrarlanmasını garanti altına almaktan başka bir işe yaramaz, taraftarlarını acılarının sömürüleceği ve toksisitelerinin teşvik edileceği manosferin derinliklerine daha da sürükler, kaçınılmaz olarak stokastik terör saldırılarını, dezenformasyonu ve ataerkilliğin devamını yeniden üretecek sürekli bir saldırganlık, utanç ve yansıtma döngüsünü besler.

Öte yandan biz, sizin daha iyisini yapabileceğinize inanıyoruz. Bir erkekten daha fazlası olduğunuza inanıyorum; bir insan, bir birey, bir arkadaş, sevilen biri olduğunuza inanıyorum – pek çok insan için cinsiyetinizin, ırkınızın veya sınıfınızın çok ötesine geçen pek çok şey. En önemlisi, eşsiz olduğunuza inanıyorum. Başka hiç kimse sizin gibi değil ve bir kez gittiğinizde, işte o kadar; hiç kimse sizin yerinizi alamayacak – erkek, kadın ya da başka türlü. Varlığınızı önemli kılmak için erkekliğe ihtiyacınız yok çünkü siz zaten önemlisiniz. Kapitalistler ve kontrol ettikleri sosyal medya platformları sizin benzersizliğinizi asla onaylamayacaklar çünkü karmaşık, gerçek bireysellik satmıyor; olduğunuz gibi değerli olduğunuzu fark ederseniz, çok fazla tüketmez, saatlerce içerik izlemez veya üretilmiş düşmanlara bu kadar kızmazsınız – bunların hepsi piramidin tepesindeki insanlar için daha az para anlamına gelir. Değerinizden daha azına razı olduğunuzu görmek bana büyük üzüntü veriyor ve ben sadece internetteki bir yabancıyım. Size en yakın insanların nasıl hissettiğini bir düşünün.

Bu insanlarla konuşun, sizden duymak istiyorlar, buna eminim.

Bu platformda yapılan çeviriler tamamen bağışlarla finanse ediliyor. Burada okuduklarınız hoşunuza gidiyorsa eğer, sizi katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Nasıl destek verebileceğinize dair talimatları C4SS’yi Destekleyin sayfasında bulabilirsiniz:
https://c4ss.org/c4ssyi-destekleyin

Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory