4 Temmuz (ABD Bağımsızlık Günü) ve Anarşist Bayramlar Üzerine Düşünceler

Yazar: Nick Manley. Orijinal makale: Thoughts on The Fourth of July And Anarchist Holidays. Yayınlanma Tarihi: Tercüman: Zagreides.

Charles Johnson’ın söylediği gibi, 4 Temmuz zalim bir sömürge yönetiminin kovulmasının yıldönümüdür. Bu sebepten dolayı anarşistler, 4 Temmuz’u hoş bir ironiyle kendi bayramları olarak sahiplenebilirler. Hadi ABD ulus devletinin kurulmasını değil lakin İngiliz sömürge yönetiminin kovulmasını kutlayalım –zira hem İngiliz emperyalizmi hem de Amerikan milliyetçiliği tenkit edilmek zorunda. İkisi de yerküre halkları arasındaki ayrılıkları ve bölünmeleri büyütüyor ve yaratıyor. İkisi de soya ve toprağa kendini dayayan kolektivist bir kimliğin yüceltilmesine yol açıyor. Bu akıl dışı suni kolektif kültürün devamı, şiddeti gerektirir. Diyoruz ki, bu ayın 4’ünde kimse Amerika’nın yıldız ve çizgili bayrağını göndere çekmemeli. 4 Temmuz’da göndere çekilecek en münasip bayrak, kara anarşi bayrağıdır. Amerikan hükümetinin askeri renklerinden çok daha devrimcidir bu bayrağın karası. Bu kararımız, Amerikan devletinin girişmekten imtina etmediği saldırgan askeri faaliyetleri göz önüne aldığımızda daha da haklı bir tavır haline bürünüyor.. Müesses nizam asırlarca devletçilik ve militarizm olmuştur. Hakiki bir devrim her ikisini de devirirdi. Sözde devletçi tatillerin bu şekilde anarşizme uyarlanması, hareketin daha geniş bir nüfusa ulaşması için faydalı bir yoldur. İnsanların aşina oldukları şeylerle alakalı sembollere cevap verme ihtimalleri daha yüksektir. Bu tatilleri yeniden tertip etmenin taktiksel ehemmiyeti budur. Bu strateji, anarşist mesajın yüksek miktarda insana ulaşmasını sağlayacaktır. Kitlesel destek toplamak, tam da bunun gibi yollarla olur. Bahsedilen yollarla kitle desteği toplayan anarşistler, popüler kültürü devlete tapan bir kültürden devlet karşıtı bir kültüre dönüştürecekler. Siyasi ve iktisadi hürriyetin başarısı için kültürde bir değişiklik şarttır. Tatillerin yeniden yorumlanması, iktidara karşı mücadelemizin çok mühim bir parçasıdır. Bu hareketin kültürel hususlardaki ilerlemeye yardımı muazzam olabilir, kesinlikle kaçırılmaması gereken bir şanstır. Bununla alakalı olarak bir başka mevzu da kendimize has tatillerimizden de faydalanmamız gerekip gerekmediği sorusudur. Buna cevap kocaman bir evet olacaktır. Tam da 1 Mayıs gibi muhafaza edilmesi ve yaşatılması gereken anarşist temalı tatiller mevcut. 1 Mayıs ve benzerleri anarşistler olarak tarihimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Tarihi olanı her zaman muhafaza etmek fayda getirmez, ama bu tarihi kutlamanın kesinlikle yaşatılması gerekir. 1 Mayıs’ı hayatta tutmanın bunu yapmaya değer olduğu hakikati, onu nasıl daha da anarşist hale getirebileceğimiz sorusunu masaya getiriyor. Devletin işçi sınıfını ezmedeki rolünü vurgulayabiliriz. Grevleri kırmak için askeri ve polis gücünün kullanılmasına, devletin serveti elitlere yarayan bir şekilde nasıl yeniden dağıttığına vurgu yapabiliriz. O zaman bunu hemen bugün yapmaya başlayalım!

Bu platformda yapılan çeviriler tamamen bağışlarla finanse ediliyor. Burada okuduklarınız hoşunuza gidiyorsa eğer, sizi katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Nasıl destek verebileceğinize dair talimatları C4SS’yi Destekleyin sayfasında bulabilirsiniz:
https://c4ss.org/c4ssyi-destekleyin

Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory