Anarşizm: Nedir ve Ne Değildir?
Okumak üzere olduğunuz makale Joseph A. Labadie tarafından yazılmıştır, orijinal olarak Detroit Liberty Club tarafından yayınlanan bir broşürden alınan yazı, 1979 kışında dandelion dergisi, 3. Cilt, 12 numaralı sayısında yeniden basılmıştır (Michael E. Coughlin tarafından 1977’de basılmaya başlanan bireyci anarşist çizgide bir dergi.) 1 Şubat 2016’da C4SS’de yayınlanmış ’ye çevrilmiştir. Şimdi size anarşizmin ne olduğunu…
Afgan Bayağılığı Değil, Amerikan Kabiliyetsizliği
Okumak üzere olduğunuz makale, Sebastian Bn Zaydan  tarafından kaleme alınmış ve Efsa tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 22 Şubat 2022 tarihinde “American Incompetence, not Afghan Corruption” başlığı altında yayınlanmıştır. Afganistan olayları sonrası iyi niyetli bir analiz İlk karşılaştığım yabancıların çoğu, uluslararası kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için çalışan ve onlardan mali anlamda destek alan iyi niyetli gönüllüler…
Serbest Piyasa Savunucuları “Anti-Kapitalizmi” Benimsemelidirler
Serbest Piyasa Savunucuları “Anti-Kapitalizmi” Benimsemelidirler Okumak üzere olduğunuz makale, Gary Chartier tarafından kaleme alınmış ’ye çevrilmiştir. 19 Ocak 2010 tarihinde “Advocates of Freed Markets Should Embrace “Anti-Capitalism” başlığı altında yayınlanmıştır. I. Giriş Serbest piyasa savunucularının konumlarını bir “anti-kapitalizm” türü olarak tanımlamaları için iyi nedenleri var. Neden böyle olduğunu açıklamak için, “kapitalizmin” üç muhtemel tanımını ortaya koyuyor…
“Kapitalizm” Terimini Kullanmayı Bırakmalıyız
Okumak üzere olduğunuz makale, Gary Chartier tarafından kaleme alınmış ve Efsa tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 23 Kasım 2013 tarihinde “We Should Abandon the Term ‘Capitalism’” başlığı altında yayınlanmıştır. Özgürlüğü savunmak, barışçıl ve gönüllü alışverişi kısıtlamaya gelen baskılara karşı çıkmak anlamına gelir. Ancak bundan barışçıl ve gönüllü alışveriş sistemini “kapitalizm” olarak adlandırmamız gerektiği çıkarılmamalıdır. Elbette bazı insanlar, bunun…
Biden ve Anarşizmin Şeytanlaştırılması
Okumak üzere olduğunuz makale, Eric Fleischmann tarafından kaleme alınmış ’ye çevrilmiştir. 25 Ağustos 2020 tarihinde “Biden and the Demonization of Anarchism” başlığı altında yayınlanmıştır. Bu yıl ülke çapında polis vahşetine karşı yürütülen protestolara yanıt olarak, Başkan Donald Trump birçok kez ‘Siyah Hayatlar Değerlidir’ hareketini anarşistler ve anarşizm ile ilişkilendirmeye çalıştı. Bir protestoda siyah giyinmiş bir…
Kimse Sizin Kapitalizm Anlayışınızla İlgilenmiyor
Okumak üzere olduğunuz makale, Alex Aragona tarafından kaleme alınmış ve Efsa tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 1 Mart 2022 tarihinde “No One is Talking About Capitalism — In Your Sense” başlığı altında yayınlanmıştır. Kapitalizm kelimesi söz konusu olduğunda kişinin amacı verimli fikir alışverişleri yapabilmekse iki şeyi yapmayı bırakması gerekir: Terim kullanıldığında saf bir şekilde insanların aşağı…
Kleptokrasi ve Tekelcilikten Neden Korkmalıyız?
Okumak üzere olduğunuz makale, Citizen Ilya tarafından kaleme alınmış ’ye çevrilmiştir. 7 Aralık 2019 tarihinde “Why We Should Fear Kleptocracy and Monopolism” başlığı altında yayınlanmıştır. Kapitalizm Rusya’ya geleli 32 yıl oldu. 5 Şubat 1987’de girişimciliği yasallaştıran Gorbaçov’un reformlarıyla kendini göstermeye başlayan kapitalizm, Putin’in Rusya’sında da vahşice hüküm sürüyor. Bürokrasi vahşi kapitalizme dönüştü ve birçok parti üyesi…
Devleti Ele Geçirerek Küçültmek İsteyen Liberterlere Karşı
Okumak üzere olduğunuz makale, Alex Aragona tarafından kaleme alınmış ’ye çevrilmiştir. 28 Ekim 2020 tarihinde “Against Libertarians Who Want to Shrink the State by Capturing It” başlığı altında yayınlanmıştır. Kendini liberter olarak tanımlayan pek çok kişi arasında, bir dereceye kadar saygı duysam da yanıltıcı ve tamamen elverişsiz olarak gördüğüm bir düşünce hâkim. Şöyle bir şey:…
Hristiyanlık ve Egozim
Okumak üzere olduğunuz makale, Alexander W. Craig tarafından kaleme alınmış ’ye çevrilmiştir. 22 Mart 2022 tarihinde “Christianity and Egoism” başlığı altında yayınlanmıştır. Kül çarşambasında bu satırları yazmaya başladım. Bugün çoğu Hristiyan oruç tutar, sadece bir öğün yemek yer ve bir Büyük Perhiz disiplininin gerektirdiği gibi zevk alınan bir şeyden uzak dururlar. Zamanla çeşitli Hristiyan geleneklerinde…
Devlet Kapitalizmini Düşünmek
Okumak üzere olduğunuz makale, Alex Aragona tarafından kaleme alınmış. 21 Haziran 2021 tarihinde “Imagining State-Capitalism” başlığı altında yayınlanmıştır. Tüm ideolojik konumlardan insanlar, Batı’da gerçekten serbest piyasalarla ya da ona yakın herhangi bir şeyle yaşamadığımız konusunda hemfikir olacaklardır. “Kapitalist” toplumlar veya “piyasalar” tarafından yönlendirildiği düşünülen toplumlar, aslında, sanayi ve ekonomik faaliyet sektörlerinin ya açıkça planlandığı ve…
Muammer Kaddafi’nin Yeşil Kitabı: İyi, Kötü ve Tuhaf Yanları
Okumak üzere olduğunuz makale, Jordan Jardine tarafından kaleme alınmış. 9 Mart 2022 tarihinde “Muammar Gaddafi’s Green Book: The Good, The Bad, and The Weird” başlığı altında yayınlanmıştır. Muammer Kaddafi hep tartışmalı bir figürdü ve öyle kalacak. Göçebe bir bedeviden Libya’nın hükümdarlığı seviyesine kadar yükselişi etkileyici olsa da ülkeyi yönetirken yaptığı birçok şey tartışmasız otoriterlik göstergesiydi…
Silah karşıtı mısınız? Ayrıcalıklarınızı gözden geçirin
Okumak üzere olduğunuz makale, Alex Aragona tarafından kaleme alınmış. 27 Ağustos 2020 tarihinde “Anti Gun? Check Your Privilige” başlığı altında yayınlanmıştır. Ateşli silah sahipliğine karşı olanlar, itirazlarını genellikle, resmen kült gibi olduklarını söyledikleri silahlarla ilgili aşırı hevesli tutumlardan hoşlanmadıklarını belirterek yönlendiriyorlar. Bu tutumların, alternatif çözümlere sahip çatışmalara karşı gereksiz yere şiddet içeren bir yaklaşımı teşvik…
Atlas Silkindi: Ayn Rand ve Prodüktivite Kültü
Okumak üzere olduğunuz makale, James C. Wilson tarafından kaleme alınmış. 19 Ekim 2020 tarihinde “Atlas Shrugged: Ayn Rand and the Cult of Productivity” başlığı altında yayınlanmıştır. Ayn Rand’ın 1957 tarihinde yazılmış Atlas Silkindi adlı romanı, şanı kendisinden önce giden bir eser. Bazıları ondan nefret ediyor bazıları seviyor, ancak bu kitabı okumamışlar da dahil bu sitenin…
Anarşist Temeller Olmadan “Anarşist Sistemler” Ortaya Çıkamaz
Okumak üzere olduğunuz makale, Alex Aragona tarafından kaleme alınmış. 16 Temmuz 2021 tarihinde “There Are No “Anarchist Systems” without Anarchist Fundamentals” başlığı altında yayınlanmıştır. Anarşi ve Anarşizm hakkındaki tartışmalar, çoğu zaman, ekonomik ya da politik yapıları organize etmenin rekabetçi yollarını düşünmek üzerine olmaya meyilli. Bu yalnızca skeptikler ya da kinizm savunucuları ortadayken gerçekleşmemekle beraber samimi bir…
Siyasi Realizme Karşı Apolitizm
Okumak üzere olduğunuz makale, Alex Aragona tarafından kaleme alınmış. 26 Kasım 2021 tarihinde “Political Realism vs Apoliticism” başlığı altında yayınlanmıştır. Siyasi realizm ve apolitiklik kavramları genellikle birlikte anılır, ancak birincisinin hak ettiği ilgi çoğunlukla ikincisine yöneltilir. Genel olarak siyasi realistler, politikacılara, hükümetlere, kurumlara, kanunlar yazarken toplumları ve ekonomileri düzenleyen politik faktörlere karşı pratik bir tutum sergilerler….
Kurumsal Sansür, Güç ve İfadenin Kısıtlanması Üzerine Bazı Düşünceler
Okumak üzere olduğunuz makale, Alex Aragona tarafından kaleme alınmış. 25 Ocak 2021 tarihinde “Some Thoughts on Private Censorship, Power, and Control of Speech” başlığı altında yayınlanmıştır. İfade hakkı söz konusu olduğunda, benimsememiz gereken genel görüş, herhangi bir bireyin ya da özel kurumların, hükümet müdahalesi veya kamuoyuna uymak adına yasal bir zorunluluk gibi etkenler olmaksızın, kendi alanlarında…
John Locke ve Mülkiyet Haklarının Sözde Metafizik Gerçekliği
“Okumak üzere olduğunuz makale, Can Standke tarafından kaleme alınmış. 1 Ocak 2021 Tarihinde “John Locke and the Supposedly Metaphysical Reality of Property Rights” başlığı altında yayınlanmıştır. İster emeği bir zenginlik kaynağı olarak gören Adam Smith olsun, isterse Karl Marx’ın emeğin insanlığı oluşturduğu iddiası olsun, emeğin çeşitli nitelendirmeleri ortaya konmuş olsa da emeği meşru mülkiyet iddialarının…
Şah mat Anarşistler
Okumak üzere olduğunuz makale, Alex Aragona tarafından kaleme alınmış. 12 Ağustos 2021 tarihinde Checkmate Anarchists başlığı altında yayınlanmıştır. Anarşistlerin sıklıkla duyacağı bir itiraz, genel bir anarşist ilkeler dizisinin teoride çekici olduğu, ancak pratikte insan ilişkilerinin her zaman organize karar almaya, kuralların ve yasaların oluşturulmasına ve sonuç olarak hiyerarşi ve kurumsal gücün yaratılmasına yol açtığıdır. Başka…
Türk “Liberteryen”leri üzerine
Bu makale abc tarafından kaleme alınmıştır. Kendini liberteryen ya da liberal olarak tanıtan (Türkiye tanımları bugün nerdeyse iç içe) ancak tipik Türk üstünlükçü bağlamda mülteci düşmanlığı yapan Twitter gibi platformlarda belli bir takipçi kitlesine ulaşmış bireylere nasıl bakıyorum. Olay bir Türk vatandaşının televizyonda “Muz bile alamıyoruz, Suriyeliler daha rahat yiyor.” Demesinden sonra gayri meşru Türk…
Bireyci Feminizm
Okumak üzere olduğunuz makale Dakota Hensley tarafından kaleme alınmış. 4 Eylül 2020 tarihinde “An Individualist Feminism” başlığı altında yayınlanmıştır. İnternetin bazı taraflarında ortak bir fikir, bu “kırmızı haplanma” fikridir ve “kırmızı hapı” alırsanız yeni bir düşünme biçimine uyanırsınız. Trans kadınlar (Wachowskiler) tarafından türetilmiş bir terimin bu karanlık ve ironik benimsenişi, genellikle bir TERF ve anti-feminist…
Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory