Gerçek li̇berali̇zm ve tabi̇î hukuk

Okumak üzere olduğunuz makale Sheldon Richman tarafından kaleme alınmış ve 10 Ağustos 2007 tarihinde The Freeman’da (Şimdi FEE oldu), 19 Temmuz 2014 tarihinde de C4SS’de yayınlanmıştır.

“Liderlerimiz bize yeni vergilerden başka bir şey getirmemektedirler ve tebaalarının ceplerinden başka fetheettikleri bir şey de bulunmamaktadır.” – Thomas Hodgskin

Hükümet haklarımızın merkezi midir? Korkarım ki bugün pek çok kişi buna evet diyecektir. Hükümetin yahut Anayasa’nın bize konuşma ya da basın özgürlüğü veya mülkiyet hakkı verdiği iddiası sık sık duyulabilmektedir. Bu, klasik liberalizmin (“liberalizm”) ve onun ortaya çıkardığı hayati kurumların doğuşu için gerekli olan doğal hukuk geleneğine aykırıdır. Bazı önde gelen erken dönem liberaller, görünüşte daha bilimsel olan faydacılık lehine doğal hukuku yıkmaya çalışmış olsa da liberalizmin kalbi ve ruhu doğal hukuktur ve öyle kalmaya devam etmektedir. Felsefe onsuz yoksullaşacaktır.

Thomas Hodgskin (1787-1869) bunu çok iyi anlamıştı. Kendisi şu anda olduğundan daha çok tanınmayı hak etmektedir. Hodgskin, The Economist’in ilk editörlerinden biriydi ve aynı yayında çalışan Herbert Spencer üzerinde önemli bir etkiye sahipti. Hodgskin pek çok kişi için bir bilmecedir. Sıklıkla Ricardocu bir sosyalist olarak tanımlanır, ancak kendisi söz konusu olduğunda bu etiket yanıltıcıdır. Avusturya ekolünün kurucusu Carl Menger ve diğer iktisatçıların Adam Smith/David Ricardo emek değer teorisine bir alternatif sunduğu marjinal devrimden önce yaşamış olan Hodgskin, ekonomik değerin kaynağı olarak faydadan ziyade emeği görmüştür. [GÜNCELLEME: Hodgskin’in yazılarında faydayı temel bir ekonomik olgu olarak gördüğüne dair işaretler vardır. Labour Defended against the Claims of Capital’de şöyle yazmaktadır: “Ancak dokumacının iplik için vermeye razı olacağı meblağın, onun faydası hakkındaki görüşüne bağlı olacağı oldukça açıktır.” Yine de insanların yararlı bulduğu şeylerin emek tarafından yaratılması gerektiğini düşünüyordu].

Ancak onu sosyalist olarak adlandırmak kafa karıştırmaya mahkumdur. O gerçekten de bir “kapitalizm” eleştirmeniydi; o ve o dönemdeki diğerleri bununla, emeğin aleyhine sermaye adına hükümet müdahalesini kastediyordu. Ancak üretim araçlarının devlet tarafından kontrol edilmesinin savunucusu değildi. Aksine, radikal piyasa ekonomisti J. B. Say’den etkilenmiş ve gümrük tarifeleri gibi laissez faire ihlallerinin, işçileri piyasada elde ettikleri üründen mahrum bırakarak sömürdüğüne inanmıştır. İşçiler ancak ayrıcalıkların (“Orta İngilizce, Eski Fransızca, Latince, bir kişiyi etkileyen yasa“) olmadığı, tamamen özgür ve açık bir rekabet ortamında adaleti sağlayabilirdi. (Hodgskin emeğe olan sempatisini donanmadayken denizcilere yapılan zulmü gözlemleyerek geliştirmiştir. Kendisi de disipline verilmiş ve sonunda askeri mahkemeye çıkarılarak terhis edilmiştir). David Hart ve Walter Grinder’in yazdığı gibi, “Radikal bireyci Thomas Hodgskin … özgürlükçü saldırmazlık ilkesinin mülkiyet edinimi ve değişimine uygulanmasının açık bir örneğini verir. Ayrıca, ‘yapay’ mülkiyet haklarından, yani zorla ve devlet ayrıcalığıyla yararlananların, üretici sınıfa karşıt bir sınıf oluşturduğunu ima eder.”

İş dünyası adına hükümet müdahalesine karşı işçilerin yanında yer almanın özgürlük karşıtı olarak görülmeye başlanması ne kadar talihsiz! Bir zamanlar Hodgskin’in yaptığı gibi, komünist olarak görülmeden Sermayenin İddialarına Karşı Savunulan Emek başlıklı bir kitap yazılabilirdi. (Modern bir örnek burada).

Hart ve Grinder’in atıfta bulunduğu Hodgskin’in çalışması, “Bir Emekçi” olarak imzaladığı The Natural and Artificial Right of Property Contrasted (1832) adlı eseridir. Kitap, Lord Brougham’a mülkiyetin ahlaki ve hukuki statüsü üzerine yazılmış bir dizi mektuptan oluşmaktadır. Bu kitap gelecekte yeniden ele alınmaya değer, bu nedenle bugünkü raporumu giriş mektubuyla sınırlayacağım. Bu, Hodgskin’in özgürlük ve yönetime ilişkin doğal hukuk yaklaşımının iyi bir göstergesidir ve liberal ifadede vurgulanması gereken bir yaklaşımdır. (Bu, sonuçlarla ilgili endişeyi küçümsemek anlamına gelmemektedir. Ancak sadece dar anlamda sonuçların önemli olduğu fikrini reddetmektir. Bu konudaki bazı gebe düşünceler için Roderick Long’un buradaki blog yazısına bakınız).

Tabiî Fenomen

Hodgskin, toplumun hükümetin yapay bir ürünü olmaktan ziyade doğal bir olgu olduğunu halk arasında veya Parlamento’da çok az kişinin anlamasından endişe duyuyordu. Sürekli yeni mevzuat akışı olmazsa toplumun tükeneceği ve kaosa dönüşeceği düşüncesi çok yaygındı. (Son zamanlarda da böyle şeyler duymuyor muyuz?) Lord Brougham’ı bu noktada düzeltmek istedi.

Bir ya da iki istisna dışında, onlar [Parlamento üyeleri] o kadar cahiller ki toplumu düzenleyen herhangi bir doğal yasanın varlığını henüz öğrenemediler. Toplumun genel yasalar tarafından bir arada tutulduğuna inanıyorlar ve toplumun kaderini etkileyen, kendileri tarafından kararlaştırılan ve yargıçlar tarafından yorumlanan yasalardan başka bir yasa bilmiyorlar.

Ancak hiç kimse toplumun gerçek doğasını, yani esasen kendi kendini düzenlediğini anlamıyorsa, o zaman bir yasa koyucu ona müdahale etmemesi gerektiğini nasıl bilebilir? Bu soruyu neredeyse tüm Kongre üyelerine yöneltebiliriz.

Bu nedenle Westminster’daki beyefendiler, yılda üç ya da dört yüz yasa yaparak, görevlerini oturumdan oturuma tekrarlayarak hızla çalışırlar- kısıtlamaları çoğalttıkça ya da yama üstüne yama ekledikçe, her zaman emeklerinin sürekli olarak yenilendiğini görürler. Onlar ne kadar çok bozar ve onarırlarsa, deliklerin sayısı da o kadar artar. Doğal ilkeler hakkında hiçbir Ģey bilmedikleri için, yaratılıĢın en görkemli parçası olan toplumun, eğer insan hayvanların en soylusuysa, yaĢamını ve gücünü yalnızca kendilerinden aldığını düĢünürler. Onu kucaklayıp sağlıklı bir varlığa kavuşturmaları gereken bir bebek olarak görüyorlar; ama onlar güzel yavrularını nasıl besleyeceklerini ve giydireceklerini planlarken, o bir dev haline gelmiş ve ancak zincirlerini takmayı kabul ettiği sürece kontrol edebilecekleri bir dev haline gelmiştir. [Vurgu eklenmiştir.]

Temel tutumlar 175 yılda ne kadar az değişti.

Yasalarımızı sürekli olarak parça parça değiştirdiğimiz, ilkeleri dikkate almadığımız ya da o zamandan beri hiç revize edilmemiş hatalı bir yasadan yola çıktığımız için, şu anda kurgular ve saçmalıklardan oluşan uçsuz bucaksız bir çölde kaybolmuş durumdayız. Yasa, [Brougham’dan alıntılayarak] “dürüstlüğün asası ve masumiyetin kalkanı olmak yerine, iki ucu keskin bir zanaat ve baskı kılıcıdır”; yasanın kırmak için boşuna çabaladığı kamu basınının büyük kalkanı olmasa, toplumu parçalara ayırırdı.

O zaman Hodgskin meselenin özüne yaklaşıyor.

Tüm sosyal anlaşmayı bozan bu korkunç kötülükleri düzeltmek için ilk ilkelerden başlamalıyız. Volkanik ve kükürtlü akarsuyun akışını durdurmak için, toprağın gübreleyen suları gibi umutla parıldayan ve ışıldayan, ancak toprağın kalbini solduran, pınarın başına gitmeliyiz. Yasa koyucularımızın her günkü uygulamalarından, sonuçları sürekli ve boşuna değiştirmeye çalışsalar da ilk ilkeleri asla incelemediklerine ve yasanın mevcut durumundan çalışmaya çok erken başlayamayacaklarına ikna olarak, dikkatinizi bu ilkelerden biri olan ve bazı sonuçları şu anda iki komisyon üyesi tarafından incelenmekte olan MÜLKİYET HAKKI’na çekmeyi öneriyorum.

Parlamento üyelerine pek güvenmiyor. Kongre’nin kamuoyu yoklamalarındaki reytinginin tarihi düşük seviyelerde olduğunu not ediyorum, ancak Hodgskin’in aksine Amerikalıların Kongre’nin yeterince şey yapmadığını düşündüklerinden şüpheleniyorum. Öte yandan Hodgskin, ders kitaplarındaki kamu yararı perspektifinin aksine Kamu Tercihi gibi bir perspektiften hareket etmektedir.

Gerçekten de yasa koyucular için hiçbir şeyin, daha önceki soruşturmalarla ilgili taleplerle kariyerlerini yarıda kesmekten daha rahatsız edici olmadığının farkındayım. – Kararname vermek araştırmaktan çok daha kolay ve kısadır ve dikte etmek incelemekten çok daha gurur okşayıcıdır hem tembellik hem de kibir birleşerek yasa koyucunun anlamadan harekete geçmesine neden olur. Topluma kapsamlı bir şekilde bakmaz; köstebek gibi tutkularının ve hayvani içgüdülerinin etkisi altında ilerler ve bir o kadar da kördür. Bu içgüdülerden herhangi birinin amacı toplumun refahı olsaydı, kalabalığa katılır ve onu alkışlardım. Ne yazık ki onun iddiaları, içgüdüleri, tutkuları, arzuları- tüm hayvanlarınki gibi – bireyin korunması ve refahından başka bir amaca sahip değildir. Bu nedenle, toplumsal içgüdülerin bir cisimleşmesi ortaya çıkana kadar, yasa koyucunun toplumu kendi dar görüşlü görüşlerine bağlamaya çalışmadan önce, toplumu düzenleyen doğal yasaları araştırmak zorunda olduğu konusunda ısrar etmeliyim. Kişisel çıkarlar da artık sorgulamayı gerektirmelidir: çünkü insanlar her yerde onun eylemlerinin eleştirmenleri haline gelmektedir ve toplumun yükselişini, ilerlemesini ve varlığını sürdürmesini borçlu olduğu doğal ilkelere göre davranışlarına rehberlik etmedikçe, onların saygı ve itaatini kazanamayacaktır.

Bilgi Problemi

Yazarımız, F. A. Hayek’in dikkat çekmek için çok uğraştığı “bilgi problemi” hakkında bir fikre sahipti. Ne yazık ki yasa koyucularımız henüz her iki düşünürü de yakalayabilmiş değil. Örneğin hala, sadece doğru türden insanları, yani ekonominin gelecekteki ihtiyaçlarına uygun olanları kabul edecek uygun bir göç politikası oluşturabileceklerine inanıyorlar- sanki politikacılar bir ekonominin gelecekteki ihtiyaçlarını tahmin edebilirlermiş gibi.

Geçmişin ilerlemesi gölgesini daha önce göstermiş olabilir, böylece toplumun geçmişte olduğu gibi insan, zenginlik ve bilgi bakımından artmaya devam edeceğine dair kabaca bir fikre sahip olabilirsiniz; Ancak bu artışın nasıl bir şekil alacağı, ilerlemenin ne kadar hızlı olacağı ve hem bireyler hem de uluslar arasındaki yeni ilişkilerin neler olacağı – hangi yeni ticaretlerin, hangi yeni sanatların ortaya çıkabileceği – hangi yeni alışkanlıkların, görgülerin, geleneklerin ve fikirlerin oluşacağı – resmin en küçük dokunuşlarına kadar tüm dolgularıyla birlikte toplumun alacağı kesin taslağın ne olacağı; – yasaların uyarlanması gereken tüm bu şeylerin bilinmesi mümkün değildir: ve bunlara uygun yasalar yapmak amacıyla bunların araştırılması, yasama işinin tümünün insanlığa gerçek niteliğiyle görünmesini zorunlu kılar – çıkarlarıyla alay etmek ve anlayışlarına karşı bir sahtekarlık. [Vurgu eklenmiştir.]

Hodgskin şimdi sadede geliyor ve dikkatinin merkezindeki konuyu gündeme getiriyor: mülkiyet hakları. Bakın bakalım, bu etiketi yaygın olarak kullandığımız şekliyle bir sosyalist gibi mi görünüyor?

Siyasi örgütlenme büyük ölçüde mülkiyetin nasıl dağıtıldığına bağlıdır. Mülkiyet hakkının doğru bir temele oturtulduğu her yerde, tüm nefret uyandırıcı sonuçlarıyla birlikte kölelik bilinmez:- bu temelin çürük olduğu her yerde özgürlük var olamaz ve adalet uygulanamaz….

Ancak Westminster filozofları ve siz de mülkiyet hakkına en büyük önemi atfetme ve onu siyasi yapının temeli haline getirme konusunda Bay Locke ile hemfikir olsanız da, bu hakkın kökeni konusunda ondan temelde ve tamamen farklıdırlar. Bay Locke, mülkiyetin korunmasının, insanların bir topluluk halinde birleşmelerinin amacı olduğunu belirtmektedir. Bu amaçla kendilerini hükümet altına sokarlar. Dolayısıyla, Bay Locke’a göre mülkiyet, hükümetten önce vardı ve hükümet, önceden var olan mülkiyet hakkının korunması için kurulmuştur. [Vurgu eklenmiştir].

Ancak Hodgskin, doğal bir hak olarak bu mülkiyet anlayışının geçerli olmadığını belirtmektedir:

Aksine, hem Bay [John Stuart] Mill hem de M. [Etienne] Dumont, mülkiyet hakkını hukukun çocuğu olarak tanımlamaktadır. Bay Mill, “hükümetin amacı servetin dağıtımını yapmaktır” ya da böyle bir hak yaratmaktır der. M. Dumont açıkça, mülkiyet hakkının tamamen yasa koyucunun ya da yasanın eseri ya da yaratımı olduğunu söylemektedir. Bu görüş ayrılığı çok önemli sonuçlara gebedir. Eğer mülkiyet hakkı doğal bir haksa, yasalar tarafından yaratılmamışsa, eğer toplumun bir ilkesiyse, hemen ve doğrudan evrenin yasalarından türetilmişse, tüm sonuçları her zaman bu yasalar tarafından belirlenecektir ve yasa koyucu, onları uygulamak için kararnameler çıkarmayı düşünmeden önce bu sonuçları tespit etmelidir. Mülkiyet hakkını korumak için herhangi bir adım atmadan önce, Bay Locke’un ilkelerine göre, bunun nelerden oluştuğunu bulmalıdır.

Bu sadece sağduyu gibi görünmektedir. Doğal hukuk biz kabul etsek de etmesek de işlediğine göre, doğal hukuka aykırı bir toplum mühendisliğinin sonu hüsran olmalıdır.

Öte yandan, yasa koyucunun varsaydığı gibi, mülkiyet hakkı tamamen yasaların eseri ve yaratıcısı ise, her zaman tüm sonuçlarını belirleyebilir. Kendi kanunlarına yabancı olan hiçbir durumu araştırmak zorunda kalmayacaktır; sadece koyduğu ilkelerden hareketle hükümlerini mantıksal bir doğrulukla çerçevelemek zorunda kalacaktır.

Bu iki yaklaşım birbirini dışlayan ve birbirini tamamlayan yaklaşımlardır. Orta bir yol yoktur.

Sistemlerden biri yasa koyucuyu doğa yasalarını uygulayan bir müttefik olarak görür, bunun için de yasaları bilmesi gerekir; diğeri ise böyle yasalar olduğunu reddeder, ki aslında yazarları da bunu açıkça ifade eder ve yasaları insanlığın refahını ve kaderini belirleyen yasalar olarak görürler. Bundan daha önemli bir görüş ayrılığı olamaz. Her iki ilke de tüm siyasi yapının temelinde yatmaktadır. Bana göre Bay Locke’un görüşü Bay [Jeremy] Bentham’ınkinden daha doğrudur, ancak şu anda yasa koyucular ve yasa koyucu olmayı arzulayanlar arasında en yaygın olanı ikincisidir. Pratik insanlar evrensel olarak bunu benimserler; çünkü her zaman karar verirler ve asla doğa yasalarını araştırmazlar. Bay Bentham’ın görüşünün yaygınlığı, mülkiyet hakkının yasamanın ürünü olmadığını ileri sürmekle sınırlı olduğu ölçüde, Bay Locke’un görüşünü örneklemeyi ve uygulamayı gerekli kılmaktadır.

Thomas Paine gibi doğal hukuk liberalleri, hükümeti en iyi ihtimalle gerekli bir kötülük olarak görmüşlerdir. Hodgskin, faydacıların böyle düşünmediğini söylüyor.

…Her ikisi de yasama gücünü kullanmaya hevesli olan Bentham ve Mill Beyler, yasama gücünü, doğal olarak kötü olan tutku ve arzularımızı dizginleyen (rahiplerin, insanın arzu ve tutkularının doğal olarak kötü olduğu doktrinini benimsemişlerdir)- hırsı kontrol eden, adaletin yerine getirilmesini sağlayan ve erdemi teşvik eden – hayırsever bir ilah olarak temsil etmektedirler. Tarihin her sayfası tarafından yalanlanmak gibi tek bir kusuru olan hoş özellikler! Şimdiye kadar genellikle, tüm dünyanın insan ırkına, diğer tüm yaratılmış şeyler üzerinde egemenlikle birlikte, hiçbir şeyden kaçınmadan – kendi mutluluklarıyla tutarlı hiçbir şeyde kısıtlanmadan – kendilerine sağlanan nimetleri karşılıklı olarak paylaşmaya bağlı olarak, her şekilde kullanmaları ve zevk almaları için verildiği varsayılmıştır, çünkü karşılıklı yardımlaşma karşılıklı sevgiyi doğurur – fiziksel ihtiyaçları daha kolay ve daha iyi karşılar ve ahlaki ve entelektüel gelişimi teşvik eder; – İnsanların haklarının ve görevlerinin, insan aklı tarafından bazen yanlış yorumlanan ve nadiren anlaşılan, bazen de insan bilgeliği tarafından bozulan ve asla onarılamayan büyük yaratılış planından kaynaklandığını. Ama şimdi, siyasi güce ve Bay Bentham’ın Bentham’ın teorisine iltifat olarak, kendi zayıf ve basit teslimiyetimiz için bir özür bulabilmemiz için, insanların doğal olarak kumsalda midye toplama ya da çitlerden çilek toplama hakkına sahip olmadığına inanmalıyız – toprağı işleme, rahat kıyafetler icat etme ve yapma, zevklerini daha kolay sağlamak için aletler kullanma hakkı yok – yaşam alanlarını iyileştirme ve süsleme hakkı yok – hayır, yaşam alanlarına sahip olma hakkı yok – satın alma ya da satma ya da bir yerden bir yere taşınma hakkı yok – hayırsever ve bilge yasa koyucu onlara tüm bu hakları verene kadar.

Eğer siyasi sistemin temeli buysa, Hodgkin bunun bir parçası olmak istemiyordu.

Bana göre bu sistem saçma olduğu kadar zararlı da görünüyor. Doktrinler, kanun koyucuların uygulamalarıyla çok iyi uyuşuyor, yasamanın tüm Gordion düğümlerini çok güvenli bir şekilde kesiyor, kendilerine hiçbir payın düşmediği bir güç dağılımından ne kadar hoşnutsuz olurlarsa olsunlar, insanlığın mutluluğunun vasisi olmaya istekli olan herkes tarafından kolayca benimsenmiyor. Yasamayı bizim erişimimizin ötesine taşır ve onu sansürden korurlar. Doğal olarak hiçbir hakka sahip olmayan insan, yasa koyucunun istediği gibi üzerinde deney yapılabilir, hapsedilebilir, sürgün edilebilir ve hatta yok edilebilir. Yaşam ve mülkiyet onun armağanıdır, onları istediği gibi sürdürebilir; ve bu nedenle, sürekli olarak emrettiği idamları ve toptan katliamları asla cinayetle- ya da vergi, ondalık, vb. adı altında yaptırım uyguladığı mülkiyete zorla el koymayı hırsızlık ya da yüksek yol soygunuyla – sınıflandırmaz. [Sir Robert] Filmer’in kralların ilahi hakkı doktrini, [Mill’den alıntı yaparak] tüm hakların gerçek olduğu ve yalnızca kanun koyucunun iradesiyle var olduğu şeklindeki korkunç iddiayla karşılaştırıldığında, rasyonel bir iyilikseverlikti. Ancak bu, yasa koyucular için rahat bir doktrin olsa da insanları tatmin etmeyecektir ve yanlış teorilere ve mantıksız uygulamalara rağmen, olaylar artık insanlığa yasa yapmaya adil bir değer vermeyi öğretmektedir. Eylemlerin sonuçları hakkındaki bilgimiz artmadan gün günü takip etmiyor ve Cicero ve Seneca gibi, Bacon ve Locke gibi, Burke ve Smith gibi, Bay Bentham ve Mill ile onların kibirli müritlerinden tamamen farklı bir sistemi savunan bilge adamların, doğaya olan inançlarının tohumlarını çorak ve nankör bir toprağa atmadıkları hızla ortaya çıkıyor.

Thomas Hodgskin gibilere gerçekten ihtiyacımız olduğunda neredeler?

Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory