Erkekler İçin Bir Mesaj
Okumak üzere olduğunuz makale Spooky tarafından kaleme alınmış, 12 Şubat 2023 tarihinde C4SS’de yayınlanmıştır. Faruk Pak tarafından Türkçe’ ye çevrilmiştir. Öncelikle bir şeyi açıklığa kavuşturalım: bu sizinle ilgili değil. Bu hala sizin için bir mesaj ve içtenlikle bunu okuyacağınızı umuyorum, ancak açık olmak istiyorum: bu tartışma, bu mesaj, herkesin çok endişelendiği bu “erkeklik” meselesi, sizinle…
Linç/İptal Kültürü Diye Bir Şey Yok Ki!
Okumak üzere olduğunuz makale Locusts and Wild Honey tarafından kaleme alınmıştır. 15 Ocak 2023 tarihinde C4SS’de yayınlanmış, Faruk Pak tarafından Türkçe’ ye çevrilmiştir. “Cancellandım, olamaz!” diye yakınıyor milyonerin teki, “şaka” adını verdiği ırkçı hakaretler içeren bir tweet attıktan sonraki altıncı (podcast bölümlerini de sayarsanız onuncu) TV röportajında. “İfade özgürlüğüne ne olacak bu gidişle!” diye bağırıyorlar…
Köleliğin İlgası: İktisatçı Bir Bakış Açısı
Okumak üzere olduğunuz makale, Nathan Goodman tarafından kaleme alınmış ve 27 Mayıs 2021 tarihinde C4SS’de yayınlanmıştır. Bir C4SS antolojisi olan TOTAL ABOLITION: Police, Prisons, Borders, Empire için yazılmış üç tanıtım yazısından biridir ve kitap için bir teaser olarak burada yayınlanmıştır. Efsa tarafından Türkçe’ ye çevrilmiştir. Bir ekonomistin köleliğin ortadan kaldırılması üzerine bir şeyler kaleme alması…
Haftalık Abolisyonistlik: Kamu Malı mı Kamu’nun Kötülüğü mü?
Okumak üzere olduğunuz makale Nathan Goodman tarafından kaleme alınmış, 17 Haziran 2016 tarihinde C4SS’de yayınlanmıştır. Efsa tarafından Türkçe ‘ye çevrilmiştir. Bir ekonomiste devletin müdahil olması gereken alanları sorarsanız, duyacağınız cevaplardan biri muhtemelen devletlerin “kamu malları” sağlaması gerektiğidir. Kamu malı, hem dışlanamayan hem de rakip olmayan bir maldır. Dışlanamaz derken ekonomistler, mal üretildikten sonra bireylerin ödeme…
Egoist Komüniteler
Okumak üzere olduğunuz makale Joseph Parampathu tarafından kaleme alınmıştır ve Bu makale C4SS Mutual Exchange Symposium on Anarchism and Egoism‘in bir parçasıdır. 9 Şubat 2022 tarihinde C4SS’de yayınlanmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe’ ye çevrilmiştir. Anarşizm ve egoizm epey uzun zamandır neredeyse tüm anarşist grupların peşindeki bir soruya takılmış durumda: kolektif örgütlenmenin faydalarını sağlarken bireysel…
Kötü İnsanlar: Düzeltilemez Şahıslar ve Yapısal Teşvikler
Okumak üzere olduğunuz makale William Gills tarafından kaleme alınmış, 14 Ağustos 2020 tarihinde C4SS’de yayınlanmıştır. Faruk Pak tarafından Türkçe’ ye çevrilmiştir. Bazı solcuların iddialarının aksine, aslında salt toplumsal koşullarının kurbanı olmayan, tamamen canavarlaşmış insanlar da vardır. İnsanlar çeşit çeşittir. Her birimiz değerlerimizin ve içgüdülerimizin gelişiminde, asla yönetilemeyecek ya da öngörülemeyecek milyonlarca küçük kelebek kanadı edasında…
Hapishanelerin Lağvedilmesi Uygulanabilir Bir Yöntemdir
Okumak üzere olduğunuz makale, Nathan Goodman tarafından kaleme alınmış, 26 Temmuz 2013 tarihinde C4SS’de yayınlanmıştır. Efsa tarafından Türkçe ‘ye çevrilmiştir. Kaliforniya’da mahkumlar korkunç insan hakları ihlallerine karşı mücadele ediyor. Bu yazının yazıldığı zamanlar üçüncü haftasına giren açlık grevine yaklaşık 1,000 mahkum katılmaya devam ediyordu. Grev başladığında 30,000 mahkum yemek yemeyi reddetmişti. Mahkumlar, BM, John McCain…
Ahlaki Yamyamlığa Karşı
Okumak üzere olduğunuz makale Jason Lee Byas tarafından kaleme alınmıştır ve Bu makale C4SS Mutual Exchange Symposium on Anarchism and Egoism‘in bir parçasıdır. 3 Haziran 2022 tarihinde C4SS’de yayınlanmış ve Faruk Pak tarafından Türkçe’ ye çevrilmiştir. Stirner’in bu terimi kastettiği şekliyle söyleyebilirim ki ben bir egoist değilim. Ahlakı hem anarşizm hem de genel olarak yaşam…
Kripto Paralar Bizleri Kapitalist İş Yaşamından Kurtaramayacak
Okumak üzere olduğunuz makale Eric Fleischmann tarafından kaleme alınmış ve 7 Mart 2022 tarihinde C4SS’de yayınlanmıştır. Efsa tarafından Türkçe’ ye çevrilmiştir. Daha önce de söyledim ve yine tekrar ediyorum ki “teknolojiye öyle özel bir merakım yok. Açık kaynaklı, uçtan uca, merkezi olmayan, amaca münasip vb. teknolojilerin amigoluğunu yaparım doğru ama bunları çıkardığınızda bir zoomer’dan daha…
Antitröst Yasalarına Anarşist Bir Yaklaşım: Riskler ve Olasılıklar
Okumak üzere olduğunuz makale Corri Ebert tarafından kaleme alınmış ve 1 Kasım 2020 tarihinde “An Anarchist Take on Antitrust Laws: Dangers and Possibilities” başlığı altında yayınlanmış, Efsa tarafından Türkçe’ ye çevrilmiştir. Tekeller hemen hemen tüm dünyada kötü bir şey olarak görülür. Max Weber’in “Meslek Olarak Siyaset” adlı eserinde güç tekeli ve coğrafi bir alanda güç…
Dengelenmemiş, Gerçek Bir Özgürlüğün İnşası
Joel Williamson, Constructing an Unfixed Freedom. Okumak üzere olduğunuz makale öncelikle Mutualism Co-Op sayfasında yayınlanmış, 21 Kasım 2022 tarihinde C4SS’de yer bulmuş ve Efsa tarafından Türkçe’ ye çevrilmiştir. Kişisel Çıkar İnsanlar her etkileşimde ve her sosyal yapıda, kişisel çıkar olarak bilinen kaçınılmaz bir psikolojik içgüdüye yönelmeye meyillidirler. Bu durum öznelliğimizden ayrılamayan derin bir motivasyon faktörüdür….
Kadın ve Görünmez Yumruk
Charles Johnson, Women and The Invisible Fist. Okumak üzere olduğunuz makale 16 Temmuz 2012 tarihinde C4SS Mutual Exchange platformunda yayınlanmış, Faruk Pak tarafından Türkçe’ ye çevrilmiştir. Karşılıklı Değişim iki anlamda C4SS’nin hedefi niteliğindedir- barışçıl, gönüllü işbirliğine dayanan bir toplumu destekliyoruz biz ve sürekli diyalog yoluyla bu anlayışı geliştirmeye çalışıyoruz. Karşılıklı Değişim, C4SS’nin çeşitli kitleleri için…
Devleti Dikkate Almama Hakkı
James Tuttle (editor), The Right to Ignore the State. Okumak üzere olduğunuz makale Herbert Spencer tarafından kaleme alınmış ve ilk olarak 1851 yılında Social Statics adlı dergide 19. bölümde yayımlanmıştır. 4 Temmuz 2013 tarihinde C4SS’de yer bulmuş ve Faruk Pak tarafından Türkçe ‘ye çevrilmiştir. Eşit özgürlük yasasına bütün kurumların tâbi olması gerektiği kaziyesinin bir sonucu…
Sol Liberteryenizmi Anlamak: İlk Adımlar
Framing Left Libertarianism: A First Pass. Okumak üzere olduğunuz makale Gary Chartier tarafından kaleme alınmış ve 10 Aralık 2008 tarihinde Liberalaw adlı blogunda yayınlanmıştır. 25 Ekim 2012 tarihinde C4SS’de yayınlanmış, Faruk Pak tarafından Türkçe’ ye çevrilmiştir. Sol liberteryenizm (LL olarak kısaltacağız) bir ambalajlama ve propaganda çalışması olarak görülebilir. Ya da özgürlük hareketlerinin merkezinde olması gereken…
“Fikri Mülkiyet” Rekabeti Nasıl Engeller?
Okumak üzere olduğunuz makale Kevin Carson tarafından kaleme alınmış ve ilk olarak The Freeman tarafından yayımlanmıştır. 4 Ocak 2013 tarihinde ise C4SS’de yayınlanmış, Efsa tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. “Fikri mülkiyet hakları” ile ilgili herhangi bir değerlendirme, bu tür “hakların” gerçek mülkiyet haklarını baltaladığı ve bu nedenle özgürlükçü ilke açısından gayri meşru olduğu anlayışıyla başlamalıdır.  Gerçek, somut…
ABD hükümeti ne kadar kötü?
Okumak üzere olduğunuz makale ilk olarak The Abolitionist dergisinin Mayıs 1971 sayısında R.A. Childs, Jr. tarafından kaleme alınmıştır. 20 Mart 2013 tarihinde C4SS’de yayınlanmış, Faruk Pak tarafından Türkçe’ ye çevrilmiştir. “Solcu liberteryenleri” “sağcı liberteryenlerden” ayıran pek çok sorudan biri de ABD Hükümetinin ne kadar kötü olduğudur. Hata kısmen her iki tarafta da yatmaktadır. Sol-özgürlükçüler arasında…
Anarşi Ahlaki Bir Buyruktur
Jason Lee Byas, Anarchy is moral order. Okumak üzere olduğunuz makale Anarşizm ve Egoizm konulu C4SS Mutual Exchange Sempozyumunun bir parçasıdır. 17 Şubat 2022 tarihinde C4SS’de yayınlanmış ve Efsa tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Önceki yazımda tartıştığım gibi, ahlakı önemseyen herkesin, Stirner gibi birinin meydana getirdiği ahlak dışı itiraza iyi bir yanıt vermesi gerekir. Orada da söylediğim…
Neden “Tanrılara Hayır” Denir- Ateist Bağnazlıktan Nasıl Kaçınılır?
Okumak üzere olduğunuz makale Spooky tarafından kaleme alınmış ve Why “No Gods” – How To Avoid Atheist Zealotry başlığı altında 29 Ekim 2022 tarihinde C4SS’de yayınlanmış, Faruk Pak tarafından Türkçe ‘ye çevrilmiştir. “Hristiyanlık” hakkında konuşmak zordur; Hristiyanlık dünyanın en büyük dinidir ve çok sayıda mezhep, bölgesel varyantlar ve siyasi projelerden oluşur- her birinin kendi karmaşık…
Liberter Antikapitalizm
Okumak üzere olduğunuz makale Charles Johnson tarafından kaleme alınmış ve Bleeding Heart Libertarians dergisinde 18 Ağustos 2011 tarihinde yayınlanmıştır. 23 Ocak 2013 tarihinde ise C4SS’de yayınlanmış ve Efsa tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. 20. yüzyılın büyük bir kısmında, Amerikan liberteryenleri çoğunlukla kapitalizmin savunucuları olarak görüldü- ve çoğunlukla onlar da kendilerini böyle gördüler.  Bu, 20. yüzyıl liberteryenleri hakkında…
Öfkemiz Üzerine Düşünelim
Okumak üzere olduğunuz makale, ilk olarak Roderick T. Long tarafından kaleme alınan ve eski adıyla Free Nation Foundation, yeni adıyla Libertarian Nation Foundation tarafından yayınlanan Formulations dergisinin Yaz 2001 sayısında yayınlanmıştır. Bu konuşma, Auburn Felsefe Topluluğu’nun 5 Ekim 2001 tarihinde, bir ay önceki 11 Eylül saldırılarına cevaben düzenlediği Roundtable on Hate toplantısında gerçekleştirilmiştir. 19 Şubat…
Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory