Tag: Emergent Orders
Kecil itu Mengagumkan!
Oleh: Max More. Teks aslinya berjudul “Small is Awesome.” Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ameyuri Ringo. Artikel ini ditulis oleh Max More dan diterbitkan di The Freeman pada 1 Februari 1999. Max More adalah presiden dari Extropy Institute yang berbasis di Marina Del Rey, California. Korporasi raksasa tidak akan mendominasi perekonomian Korporasi besar mengontrol…
Mutual Exchange Radio: Mikayla Novak & Akiva Malamet on Gender as a Discovery Process
MER is back for 2024! If you’re wondering what the show format will look like this year, please take a look at the 2023 (and early 2024) Director’s Report, which details how we’ll be handling various shows this year. We won’t be publishing every month, but I hope to put out more MER content than…
Tidak Ada Teknologi Baru yang Perlu Ditakutkan jika Pasar Telah bebas
Oleh: Kevin Carson. Teks aslinya berjudul “Nothing to Fear from New Technologies if the Market is Free.” Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh Iman Amirullah. The Second Machine Age: Work, Progress and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies oleh Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee (W.W. Norton & Company 2014), 320 hlm. Subjek utama pada buku…
Mercados, não capitalismo – Introdução
Gary Chartier. Artigo original: Markets Not Capitalism — Introduction, de 26 de outubro de 2015. Traduzido por Gabriel Camargo. A tendência anarquista individualista está firme e forte. Markets Not Capitalism oferece uma janela para a história dessa tendência e destaca sua possível contribuição para o movimento anticapitalista global. Buscamos neste livro estimular uma conversa próspera…
Capitalismo in Gusti Assortiti?
Di Kevin Carson. Articolo originale pubblicato il 26 aprile 2016 con il titolo Capitalism Comes in Many Flavors? Traduzione di Enrico Sanna. In un recente commento pubblicato sul Washington Post dal titolo La crisi d’identità del capitalismo americano (26 maggio 2016), Steven Pearlstein fa una tassonomia del  capitalismo che, a suo dire, “esiste in tante…
Рынки, не капитализм — Введение
Gary Chartier, Markets not Capitalism – Introduction. Индивидуалистическая анархистская тенденция жива и здорова. Книга «Рынки, не капитализм» открывает окно в историю этого течения и подчеркивает его потенциальный вклад в глобальное антикапиталистическое движение. В этой книге мы стремимся стимулировать процветающую дискуссию между либертарианцами всех сортов, а также теми, кто придерживается других политических взглядов, о наиболее плодотворном…
Hapishanelerin Lağvedilmesi Uygulanabilir Bir Yöntemdir
Okumak üzere olduğunuz makale, Nathan Goodman tarafından kaleme alınmış, 26 Temmuz 2013 tarihinde C4SS’de yayınlanmıştır. Efsa tarafından Türkçe ‘ye çevrilmiştir. Kaliforniya’da mahkumlar korkunç insan hakları ihlallerine karşı mücadele ediyor. Bu yazının yazıldığı zamanlar üçüncü haftasına giren açlık grevine yaklaşık 1,000 mahkum katılmaya devam ediyordu. Grev başladığında 30,000 mahkum yemek yemeyi reddetmişti. Mahkumlar, BM, John McCain…
Kadın ve Görünmez Yumruk
Charles Johnson, Women and The Invisible Fist. Okumak üzere olduğunuz makale 16 Temmuz 2012 tarihinde C4SS Mutual Exchange platformunda yayınlanmış. Karşılıklı Değişim iki anlamda C4SS’nin hedefi niteliğindedir- barışçıl, gönüllü işbirliğine dayanan bir toplumu destekliyoruz biz ve sürekli diyalog yoluyla bu anlayışı geliştirmeye çalışıyoruz. Karşılıklı Değişim, C4SS’nin çeşitli kitleleri için önemli olan konular hakkında konuşma fırsatları…
Mercado, No Capitalismo – ​Introducción
De Gary Chartier. Artículo original: Markets not Capitalism – Introduction del 26 octubre 2015. Traducido al español por: Diego Avila. La tendencia anarquista individualista está viva y coleando. Mercados, No Capitalismo ofrece una ventana a la historia de esta tendencia y destaca su potencial contribución al movimiento anticapitalista global. Buscamos con este libro estimular una…
Pasar Bukan Kapitalisme – Sebuah Pengantar
Oleh: Gary Chartier. Teks aslinya berjudul “Markets Not Capitalism — Introduction” Diterjemahkan oleh Iman Amirullah Tendensi anarkis individualis masih terus ada. Markets Not Capitalism menawarkan jendela ke sejarah dari tendensi ini dan menyoroti potensi kontribusinya terhadap gerakan anti-kapitalis global. Kami berusaha dalam buku ini untuk merangsang diskusi yang berkembang di antara para libertarian dari seluruh…
Mercato, non Capitalismo – Introduzione
Di Gary Chartier. Originale: Markets Not Capitalism – Introduction, del 26 ottobre 2015. Traduzione italiana di Enrico Sanna. La corrente anarco-individualista è viva e vegeta. Markets Not Capitalism è uno sguardo alla sua storia, evidenzia il possibile contributo che questa corrente può dare al movimento anticapitalista mondiale. Con questo libro cerchiamo di stimolare, non solo…
Özgür Bir Ulusu Savunmak
Okumak üzere olduğunuz makale, Roderick Long tarafından kaleme alınmış. “Defending a Free Nation” ilk olarak Free Nation Foundation tarafından yayımlanan Formulations dergisinin 1994-95 Kış sayısında yayımlanmıştır. 12 Eylül 2013 tarihinde ise C4SS ‘de yer bulmuştur. Savunma: Nasıl? Özgür bir ulus yabancı saldırılara karşı kendini nasıl savunmalıdır? Savunma: Neden? Bu soru bir önceki soruya çoktan cevap…
Kapitalizm Değil, Piyasalar – Bir Giriş
Okumak üzere olduğunuz metin Gary Chartier tarafından kaleme alınmıştır ve Markets Not Capitalism kitabına bir giriş niteliği taşımaktadır. 26 Ekim 2015 tarihinde Markets Not Capitalism – Introduction başlığı altında yayınlanmış. Bireyci anarşist hareket canlı ve gayet iyi durumda. Markets Not Capitalism kitabı, bu bireyci geleneğin tarihine bir pencere açmakta ve küresel antikapitalist harekete potansiyel katkısını…
Devletin Yapabildiği Herhangi (İyi) Bir Şeyi Biz Çok Daha İyi Yapabiliriz
Gary Chartier, Any (Good) Thing the State Can Do, We Can Do Better. Okumak üzere olduğunuz makale Gary Chartier tarafından kaleme alınmış ve 7 Haziran 2010 tarihinde Liberalaw adındaki kendi blogunda yayınlanmıştır. 28 Mart 2013 tarihinde C4SS’de yayınlanmış. Devletsiz bir toplumdaki insanların BP petrol sızıntısı gibi bir felakete yeterli ölçüde müdahale edip edemeyeceği sorusu, insanların…
The Weekly Abolitionist: Prisiones y empresarialidad
Nathan Goodman. Artículo original: The Weekly Abolitionist: Prisons and Entrepreneurship, del 9 de junio de 2016. Traducido al español por Luis Vera Suárez. Los emprendedores, o sea, las personas que están alerta a las oportunidades de obtener beneficios y que actúan para tal fin, existen en todas las sociedades. Pero las oportunidades que toman varían….
El cercamiento industrial es más que solo patentes
De David Coetzee. Artículo original: There is More to Industrial Enclosure than Patents, del 17 de junio de 2014. Traducido al español por Luis Vera Suárez. Eric Blattberg, escribiendo para VenturBeat, reporta (“ Tesla Motors: Please infringe on our patents for the greater good”) que la manufacturera de autos eléctricos Tesla permitirá de ahora en…
“Kapitalizm” Terimini Kullanmayı Bırakmalıyız
Okumak üzere olduğunuz makale, Gary Chartier tarafından kaleme alınmış ve Efsa tarafından Türkçe ’ye çevrilmiştir. 23 Kasım 2013 tarihinde “We Should Abandon the Term ‘Capitalism’” başlığı altında yayınlanmıştır. Özgürlüğü savunmak, barışçıl ve gönüllü alışverişi kısıtlamaya gelen baskılara karşı çıkmak anlamına gelir. Ancak bundan barışçıl ve gönüllü alışveriş sistemini “kapitalizm” olarak adlandırmamız gerektiği çıkarılmamalıdır. Elbette bazı insanlar, bunun…
Lima Bentuk Penindasan Negara
Oleh: Kelly Vee. Teks aslinya berjudul: Five Faces of State Oppression. Diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Ameyuri Ringo & Alvin Born to Burn Young, I. M. (1990). Five Faces of Oppression. (E. Hackett, & S. Haslanger, Eds. ) Theorizing Feminisms, hlm. 3-16. Dalam “Five Faces of Oppression”, Iris M. Young (1990) mencoba membuat kriteria objektif…
“Libertari” per la Pulizia Etnica
Di Kevin Carson. Originale pubblicato il 29 marzo 2015 con il titolo “Libertarians” for Ethnic Cleansing. Traduzione di Enrico Sanna. Quando un libertario di destra difende la gentrificazione, lo fa di solito inquadrandola come fenomeno del tutto spontaneo proprio del libero mercato, e minimizzando o ignorando il ruolo dello stato nel promuoverla. Già questo è…
The Weekly Abolitionist: Prisons and Entrepreneurship
Entrepreneurs, or people who are alert to profit opportunities and act in order to obtain profits for themselves, exist in all societies. But the profit opportunities they seek will vary. Some entrepreneurs may seek to profit by providing consumers with goods they value, such as pizza or beer. Others may attempt to profit by seeking…
Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory