Tag: Stateless Embassies
Ανοικτή Επιστολή προς τον Ελληνικό Λαό
Προς τον λαό της Ελλάδας. Εμείς στο Κέντρο για μια Ακρατική Κοινωνία (Center for a Stateless Society) λυπόμαστε για την πρόσφατη απογοήτευση σας στην αποδοχή από τον ΣΥΡΙΖΑ του καθεστώντος λιτότητας που σας επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς, κινήματα τα οποία εστιάζονται στην κατάληψη της κρατικής εξουσίας ως τον κύριο άξονα του αγώνα, καταλήγουν…
La Fiorina Dice di non Essere un “Politico di Professione”
L’argomento forte di Carly Fiorina, come candidato repubblicano alla presidenza per il 2016, è che lei è esterna alla politica. Atteggiandosi a vero sfidante di Hillary Clinton, la Fiorina non perde occasione per accusarla di essere un politico di carriera. E ha ragione. Durante una recente apparizione su Fox News, ha citato un sondaggio secondo…
Le Città Santuario non Sono il Problema
Juan Francisco López Sánchez appartiene a quella sfortunata categoria che il governo americano etichetta come immigrati illegali. Il suo status migratorio è importante perché López Sánchez è accusato di aver ucciso a giugno una donna di San Francisco, Kathryn Steinle. Politici nazionalisti di destra e sinistra sono sbigottiti perché López Sánchez ad aprile era stato…
Oltre il Mare
Dalla costa marocchina, nove migranti guardano al di là del Mediterraneo, verso la Spagna. C’è la possibilità di guadagnarsi la libertà, di ritagliarsi una esistenza decente. Sono scappati dalla Siria, il Sudan, lo Yemen, la Libia e da altri paesi in Medio Oriente e Nordafrica. Povertà, guerra, terrore, oppressione e perdita di tutti gli averi…
Accumulazione Primitiva: Il Processo della Rendita Infinita
Adam Smith, nel suo La Ricchezza delle Nazioni, mette l’appropriazione di grosse estensioni di territorio e l’“accumulazione primitiva di capitali” tra le cose che più alterano le condizioni originarie di quel processo per cui il prezzo dei beni riflette il lavoro impiegato per la produzione. Oggi, il rientro generato dal capitale e dalla terra è…
La Polizia non Merita Pace
Mi è capitato spesso di scrivere dell’immunità sistematica della polizia, un problema che solo quest’anno è costato la vita a centinaia di persone. Ma qual è la tattica da adottare contro questa violenza? Come possiamo contrastare questa assenza di responsabilità? Da tre anni, Genevieve Huizarof protesta pacificamente e si interroga sulla questione. All’inizio pensava che…
Libertà o Autorità? Un Utile Spettro Politico
Conservatori e libertari non appartengono alla stessa parrocchia. Anche quando i conservatori usano le stesse espressioni dei libertari, spesso il significato è diverso. Così il loro “libero mercato” diventa una giustificazione dello status quo economico e del predominio aziendale; la loro “uguaglianza davanti alla legge” è riservata solo ai tradizionali gruppi esclusivi e privilegiati (pensiamo…
Non Glorificare Ronald Reagan, California
Dal ventidue di giugno scorso, la camera dei deputati della California ospita una statua da 2,4 metri e 362 chili dell’ex governatore della California e ex presidente americano Ronald Reagan. Reagan era l’unico presidente a non essere immortalato con una statua nella sede della camera del suo stato di origine. La statua è stata finanziata…
Il Fine è l’Amore Libero
Venerdì 26 giugno, la corte costituzionale americana ha stabilito, con un voto di cinque contro quattro, che il matrimonio tra persone dello stesso sesso è protetto dalla costituzione. I progressisti amanti dello stato vedono il verdetto come una vittoria per “la nostra democrazia”. Da libertario, anche io sono contento, anche se molte delle mie ragioni…
“Più Tasse per Ridistribuire Ricchezza”? Già fatto
Un sondaggio recente della Gallup ha scoperto che gli americani, con un margine di 52 contro 45, pensano che lo stato “debba… ridistribuire la ricchezza aumentando le tasse sui ricchi” (Matt Yglesias, “Americans want the government to ‘redistribute wealth by heavy taxes on the rich,’” Vox, 5 maggio). Tra il 1940, quando la domanda fu…
Annulliamo il Debito Pubblico
Primo, è tempo di annullare il debito pubblico. Lo stato non deve avere la possibilità di emettere debito e chiedere prestiti. Vietato. Il debito pubblico, che in pratica non è che debito da ripagare in futuro con tasse pagate da terze parti, non ha alcuna giustificazione. A pagare sono le persone: voi ed io. L’ex…
Non ci Sono Soluzioni Facili al Terrorismo Bianco
Il diciassette giugno, un bianco di nome Dylann Roof ha ucciso nove neri appartenenti alla chiesa Emanuel Methodist African Episcopal (Eame). Cito il colore della pelle perché non è un caso che siano stati uccisi dei neri. È stato un atto di terrorismo al servizio della supremazia dei bianchi. Comprensibilmente, la gente si agita e…
Trattamento Sanitario Obbligatorio: la Malattia è un Crimine?
Trattamento sanitario obbligatorio indica la capacità dello stato di ricoverare un malato di mente contro la sua volontà. Forse la legge più famosa al proposito è la Baker Act, approvata in Florida nel 1971, legge che autorizza il ricovero coatto di una persona che (a) potrebbe soffrire di disturbi mentali, e (b) potrebbe essere pericoloso…
The Free Market as Class Warfare on Feed 44
C4SS Feed 44 presents David S. D’Amato‘s “The Free Market as Class Warfare” read by Mike Godzina and edited by Nick Ford. That is, if a “free market” just means a system in which free individuals are able to associate and contract with one another without outside interference, protected in their legitimate private property rights, then the…
Alla Sinistra Statalista non Importa Nulla dei Neri
Mercoledì 17 giugno, un uomo armato ha ucciso nove membri della Emanuel African Methodist Episcopal Church, storica chiesa nera di Charleston, nella Carolina del Sud. Dopo esser rimasto seduto in chiesa per quindici minuti, l’uomo ha urlato epiteti razzisti e poi ha aperto il fuoco. Dopo questo crimine così evidente, rivolto contro i neri in…
Promuovere la Pace Dialogando con Isis
Il candidato democratico alla presidenza (americana, ndt) Lincoln Chafee sta facendo scalpore con una sua proposta in fatto di politica estera: un piano ardito per la “Promozione della Pace”. Il piano è ardito solo perché è rarissimo che un candidato alla presidenza ponga la pace incondizionata alla base della sua politica estera. Parlando a Rhode…
Addio alla Vecchia Informazione
Uno studio recente condotto in dodici paesi dal Reuters Institute for the Study of Journalism ha scoperto un incremento di quasi il 10% nell’uso di dispositivi mobili per l’accesso alle informazioni. Lo stesso studio ha scoperto un incremento del 42% in riferimenti a Facebook come fonte informativa, mentre anche Apple e Google diventano sempre più…
Indebitati o no, non c’è Speranza
Una caratteristica ricorrente del ciclo economico è il fatto che durante una dura recessione lo stato accumula grossi deficit annuali come conseguenza del calo dei proventi dalle tasse, dell’aumento della spesa per sussidi di disoccupazione e aiuti ai poveri, e degli stimoli vari. Questo manda il debito pubblico alle stelle. Nel caso della “Grande Recessione”…
Informe del coordinador de medios hispanos, abril-mayo de 2015
Durante los meses de abril y mayo traduje al español “El alma del hombre bajo el capitalismo según Sowell” y “Si el mercado es libre, no hay que temer por las nuevas tecnologías”, ambos de Kevin Carson, “Rothbard pervierte las ideas de Marx” de Erick Vasconcelos, y “Baltimore al límite” de David S. D’Amato. Escribir…
Time to End the “Special Relationship” on Feed 44
C4SS Feed 44 presents Chad Nelson‘s “Time to End the ‘Special Relationship’” read by Joey Clark and edited by Nick Ford. “So while more discussion and new information are normally welcomed before war is waged, Netanyahu’s antics gave us neither. His Congressional hosts will use his address to bolster their calls for the continued American war state,…
The Anatomy of Escape
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
Free Markets & Capitalism?
Organization Theory
Conscience of an Anarchist