Wat Is Anarcho-Mutualisme?
Anarcho-mutualisme is wat anarcho-kapitalisme eigenlijk had moeten zijn. Een mutualist is een échte marktanarchist, terwijl een anarcho-kapitalist slechts iemand is die niet weet dat hij/zij een mutualist zou moeten willen zijn. Eigenlijk is mutualisme de éérste vorm van anarchisme. Het is immers bedacht door Pierre Joseph Proudhon, die de eerste was om zichzelf ‘een anarchist’…
Wat is links-libertarisme?
Links-libertarisme krijgt de laatste tijd veel aandacht in de bredere Amerikaanse libertarische gemeenschap. De term links-libertarisme is op vele manieren gebruikt binnen de Amerikaanse politiek, en er lijkt enige verwarring te zijn binnen de libertarische gemeenschap over wie die links-libertariërs nou werkelijk zijn. De basisideeën van links-libertarisme, zoals wij ze bij Alliance of the Libertarian…
Anti-politieke politiek
Ik weet zeker dat je dit al eens eerder hebt gehoord. “Als je niet stemt, dan mag je niet klagen” “Niet stemmen is een stem voor de winnaar en wat hun beleid ook mag zijn. Als je hen niet mag en niet wilt, dan had je moeten stemmen voor de andere partij.” Deze kleine stukjes…
Betaal belasting of ga direct naar de gevangenis
Het is al anderhalve maand geleden dat Toine Manders, jurist en voormalig lijsttrekker van de Libertarische Partij, gearresteerd werd vanwege de bescherming die hij zijn klanten bood tegen diefstal. Over minder dan een week zal Toine de eerste verjaardag van zijn zoon moeten missen, zijn voorarrest is namelijk kortgeleden met 90 dagen verlengd. Het lijkt…
Wie dit leest is een terrorist
Dit is zo’n tijd geweest waarin een reeks willekeurige, schijnbaar losstaande gebeurtenissen allemaal een algemene les voor mij hebben versterkt. Allereerst werd op 21 januari gemeld dat Canadese en Amerikaanse veiligheidsdiensten—Canadian Security Intelligence Service (CSIS), de Mounties, de FBI, Homeland Security, en provinciale, staats- en lokale politie—nauw hebben samengewerkt met Enbridge, TransCanada en andere energieleveranciers…
Waarom houden Amerika’s politici hun financiën niet bij?
Om de zoveel maanden nadert de Amerikaanse overheid haar zelfopgelegde “schuldenplafond.” Om de zoveel maanden wordt het Amerikaanse publiek getrakteerd op een theaterstuk over de vraag of het plafond wel of niet moet worden “verhoogd,” inclusief hysterische doemscenario’s over wat er gebeurt als politici niet zoveel geld als ze willen mogen uitgeven aan wat ze…
Solidariteit?
Ik begin het woord solidariteit te verachten. Ik hoor constant de roep om solidariteit—solidariteit met vrouwen simpelweg omdat ze vrouwen zijn, met anarchisten simpelweg omdat ze anarchisten zijn, met arbeiders simpelweg omdat ze arbeiders zijn. Weet je waar ik aan denk als iemand om solidariteit vraagt? Ik denk aan politieagenten. Niemand toont meer solidariteit dan…
We moeten afstand doen van de term “Kapitalisme”
Wie opkomt voor vrijheid steunt vreedzame en vrijwillige uitwisseling tussen mensen en strijdt tegen gewelddadige beperking van deze uitwisseling. Het hoeft echter niet direct te betekenen dat een systeem van vreedzame, vrijwillige uitwisseling “kapitalisme” genoemd hoeft te worden. Er zijn uiteraard sommigen die vinden dat dit overduidelijk is wat “kapitalisme” betekent. Ik kan ook niet…
Wat is een staat/overheid?
De meeste markt-anarchisten beweren dat staten met dwang opgelegde territoriale monopolies zijn. Deze monopolies nemen de taken van defensie en geschillenbeslechting op zich. Oftewel; het zijn maffiosi met een goede PR-afdeling. De basisfunctie van een staat is om het leven van haar burgers te beschermen. Echter, word je niet de mogelijkheid gegeven om te kunnen…
Is markt-anarchisme utopisch?
Dat hangt af van wat je bedoelt met ‘utopisch’. Market-anarchisten geloven dat systemen met arbitrair gezag een groot gevaar zijn voor de maatschappij en alle vredelievende en productieve mensen. Integendeel is het veel minder realistisch om te denken dat een geïnstitutionaliseerde monopolie, voorrecht en heerschappij kan worden toe vertrouwt aan omkoopbare mensen, zelfs onder democratisch…
Zijn markt-anarchisten voor of tegen kapitalisme?
<< TERUG NAAR VEELGESTELDE VRAGEN Dat hangt af van wat men bedoelt met het woord ‘kapitalisme’. Sommige markt-anarchisten bestempelen hun standpunten als ‘anarcho-kapitalistisch’, terwijl anderen zich liever identificeren met ‘anti-kapitalisme’ of ‘libertair-socialisme’. Weer anderen verwerpen beide labels omdat deze hopeloos vervrongen zijn in het publieke bewustzijn en dus niet op een zinvolle manier gebruikt kunnen…
Wat is markt anarchisme?
De website van het Molinari Instituut omschrijft market anarchisme op de volgende manier: Markt Anarchisme is de leer die stelt dat de wetgevende, judiciële en beschermende functies die onrechtvaardig en inefficiënt gemonopoliseerd worden door de staat volledig overgedragen moeten worden aan de vrijwillige en consensuele krachten van de maatschappelijke markt. Makkelijker gezegd; markt anarchisme bepleit…
Markt Anarchisme: veelgestelde vragen
“We kunnen niet langer negeren dat geconcentreerde economische macht net zo roekeloos en meedogenloos en dwingend is geworden als geconcentreerde politieke macht. We kunnen niet langer de subsidies voor de armen bekritiseren terwijl we nog grotere subsidies voor de rijken verdedigen. We kunnen niet langer spreken van bescherming van de vrijheid door het creëren van…
Definities en onderscheid
VRIJE MARKT: De inrichting van de samenleving waarin alle economische transacties voortvloeien uit vrijwillige keuze, zonder dwang. DE STAAT: De instelling die de Vrije Markt belemmerd via de directe uitoefening ban dwang of het toekennen van privileges (gesteund door dwang). BELASTING: Een vorm van dwang en belemmering van de Vrije Markt waarin de staat tribuut…
Over het centrum
ENGLISH – PORTUGUÊS – Het Centrum voor een Staatloze Samenleving (C4SS) is een anarchistische denktank en media centrum. Onze missie is om het idee van een bruisende sociale samenwerking zonder agressie, onderdrukking of gecentraliseerd gezag uit een te zetten en te verdedigen. In het bijzonder streven wij de publieke bewustwording te vergroten en de publieke opinie op…
Over Markt Anarchisme
Markt Anarchisme is de leer die stelt dat de wetgevende, judiciële en beschermende functies volledig overgedragen moeten worden aan de vrijwillige en consensuele krachten van de maatschappelijke markt.
Steun het Centrum
Nogmaals bedankt voor uw steun.
De (korte) volksgeschiedenis van het Amerikaans vuurwapenbezit
Kevin Carson: Ik kan me niet voorstellen dat iemand zou verwachten dat de vuurwapenregulering in de VS minder klassenspecifiek zou zijn dan die van andere beleidsterreinen.
Wapenverbod: vrijbrief voor geweldsmonopolie
Terwijl wij streven naar een samenleving van de menselijke maat – die niet bereikt kan worden zonder het cultiveren van respect voor vrijheid en autonomie – zouden wij ook respect moeten hebben voor wapenbezit voor alle verantwoordelijke individuen.
Progressieven en het hedendaagse kapitalisme
Kevin Carson: “De centrale functie van de staat is om concurrentie te beperken, het creëren van kunstmatig eigendom en het biedt de economisch heersende klasse de mogelijkheid tot rent-seeking.”
The Anatomy of Escape
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
Free Markets & Capitalism?
Organization Theory
Conscience of an Anarchist