Zijn markt-anarchisten voor of tegen kapitalisme?

<< TERUG NAAR VEELGESTELDE VRAGEN

Dat hangt af van wat men bedoelt met het woord ‘kapitalisme’. Sommige markt-anarchisten bestempelen hun standpunten als ‘anarcho-kapitalistisch’, terwijl anderen zich liever identificeren met ‘anti-kapitalisme’ of ‘libertair-socialisme’. Weer anderen verwerpen beide labels omdat deze hopeloos vervrongen zijn in het publieke bewustzijn en dus niet op een zinvolle manier gebruikt kunnen worden om te verwijzen naar datgene waar ze voor pleiten.

Hoewel er enige ideologische diversiteit gepaard gaat met deze drie verschillende benaderingen van het markt-anarchisme, neigen markt-anarchisten om het toch eens te worden over een aantal brede essentiële voorschriften.

De reden voor de onenigheid binnen het markt-anarchisme over deze labels is een fout in de manier waarop het kapitalisme en socialisme gedefinieerd worden door het brede publiek. Niet-anarchisten die zich definiëren als socialisten hebben de neiging op de economische status quo te definiëren als ‘het kapitalisme’. Niet-anarchisten die zich identificeren als voorstanders van een vrije markt hebben de neiging om in te stemmen met de socialisten dat de status quo inderdaad ‘het kapitalisme’ is. Beide zijn het er over eens dat de status quo een gevolg is van de vermeende ‘vrijemarkteconomie’.

Echter zijn markt anarchisten het niet eens dat de status quo het resultaat is van een vrijemarkteconomie. In plaats daarvan schrijven zij systematische economische onrechtvaardigheid toe aan marktinterventie door de staat. Deze interventie wijkt af van het ideaal van absoluut nul staatsinterventie in de economie.

Markt anarchisten hebben verschillende labels en retoriek aangenomen om hun standpunten uit te leggen aan een publiek dat gepassioneerde gevoelens associeert met de woorden ‘kapitalisme’ en ‘socialisme’. Het maakt niet uit of iemand zichzelf een socialist of een kapitalist noemt – er zullen altijd mensen zijn die veronderstellen dat markt-anarchisten een onrechtvaardig systeem ondersteunen waar zij zelf op tegen zijn.

Vertalingen voor dit artikel:

Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory