Tag: Dutch
Wat Is Anarcho-Mutualisme?
Anarcho-mutualisme is wat anarcho-kapitalisme eigenlijk had moeten zijn. Een mutualist is een échte marktanarchist, terwijl een anarcho-kapitalist slechts iemand is die niet weet dat hij/zij een mutualist zou moeten willen zijn. Eigenlijk is mutualisme de éérste vorm van anarchisme. Het is immers bedacht door Pierre Joseph Proudhon, die de eerste was om zichzelf ‘een anarchist’…
Gun Control: Who Gets Control? on Feed 44
C4SS Feed 44 presents Darian Worden’s “Gun Control: Who Gets Control?” read by James Tuttle and edited by Nick Ford. While we make society more compassionate — which cannot be done without cultivating respect for liberty and autonomy — we should respect the gun rights of all responsible individuals. It is amazing that an 18-year-old can…
Dovremmo Abbandonare la Parola “Capitalismo”
Lottare per la libertà significa opporsi all’uso della forza per frenare lo scambio pacifico e volontario. Questo però non significa che dobbiamo chiamare “capitalismo” un sistema basato sullo scambio pacifico e volontario. Certo ci sono persone che pensano che “capitalismo” significhi proprio questo. E io non sono in grado di dimostrare che si sbagliano, perché…
“We Should Abandon The Term ‘Capitalism'” on C4SS Media
C4SS Media presents Gary Chartier‘s “We Should Abandon The Term ‘Capitalism‘” read by James Tuttle and edited by Nick Ford. Advocating liberty means opposing the use of force to restrain peaceful, voluntary exchange. But it doesn’t have to mean calling a system of peaceful, voluntary exchange “capitalism.”
Anti-politieke politiek
Ik weet zeker dat je dit al eens eerder hebt gehoord. “Als je niet stemt, dan mag je niet klagen” “Niet stemmen is een stem voor de winnaar en wat hun beleid ook mag zijn. Als je hen niet mag en niet wilt, dan had je moeten stemmen voor de andere partij.” Deze kleine stukjes…
Definições e distinções
Livre mercado: Condição social em que todas as transações econômicas são resultado de escolhas voluntárias sem coerção. Estado: Instituição que intervém no livre mercado através do exercício direto da coerção ou da concessão de privilégios (sustentados pela coerção). Impostos: Forma de coerção ou interferência no livre mercado em que o estado coleta tributos (os impostos)…
Pay Taxes or Go Directly to Jail
It’s been more than a month since Toine Manders, tax consultant and former leader of the Dutch Libertarian Party, was arrested and jailed for protecting his clients from theft.  Less than a week away from his son’s first birthday Toine is still held prisoner and his custody has been extended for an additional 90 days….
Betaal belasting of ga direct naar de gevangenis
Het is al anderhalve maand geleden dat Toine Manders, jurist en voormalig lijsttrekker van de Libertarische Partij, gearresteerd werd vanwege de bescherming die hij zijn klanten bood tegen diefstal. Over minder dan een week zal Toine de eerste verjaardag van zijn zoon moeten missen, zijn voorarrest is namelijk kortgeleden met 90 dagen verlengd. Het lijkt…
Wie dit leest is een terrorist
Dit is zo’n tijd geweest waarin een reeks willekeurige, schijnbaar losstaande gebeurtenissen allemaal een algemene les voor mij hebben versterkt. Allereerst werd op 21 januari gemeld dat Canadese en Amerikaanse veiligheidsdiensten—Canadian Security Intelligence Service (CSIS), de Mounties, de FBI, Homeland Security, en provinciale, staats- en lokale politie—nauw hebben samengewerkt met Enbridge, TransCanada en andere energieleveranciers…
Waarom houden Amerika’s politici hun financiën niet bij?
Om de zoveel maanden nadert de Amerikaanse overheid haar zelfopgelegde “schuldenplafond.” Om de zoveel maanden wordt het Amerikaanse publiek getrakteerd op een theaterstuk over de vraag of het plafond wel of niet moet worden “verhoogd,” inclusief hysterische doemscenario’s over wat er gebeurt als politici niet zoveel geld als ze willen mogen uitgeven aan wat ze…
Solidariteit?
Ik begin het woord solidariteit te verachten. Ik hoor constant de roep om solidariteit—solidariteit met vrouwen simpelweg omdat ze vrouwen zijn, met anarchisten simpelweg omdat ze anarchisten zijn, met arbeiders simpelweg omdat ze arbeiders zijn. Weet je waar ik aan denk als iemand om solidariteit vraagt? Ik denk aan politieagenten. Niemand toont meer solidariteit dan…
We moeten afstand doen van de term “Kapitalisme”
Wie opkomt voor vrijheid steunt vreedzame en vrijwillige uitwisseling tussen mensen en strijdt tegen gewelddadige beperking van deze uitwisseling. Het hoeft echter niet direct te betekenen dat een systeem van vreedzame, vrijwillige uitwisseling “kapitalisme” genoemd hoeft te worden. Er zijn uiteraard sommigen die vinden dat dit overduidelijk is wat “kapitalisme” betekent. Ik kan ook niet…
Solidarity?
I am really beginning to despise the word solidarity. I’m constantly hearing calls for solidarity – with women just because they’re women, with anarchists just because they’re anarchists, with workers just because they’re workers. Do you know what I think of when someone asks for solidarity? I think of cops. Nobody shows more solidarity than…
Why Don’t America’s Politicians Balance Their Checkbook?
Every few months, the US government closes in on its self-imposed “debt ceiling.” Every few months the American public gets treated to theatrics on whether or not that ceiling should be “raised,” complete with hysterical projections of doom if the politicians aren’t allowed to spend as much money as they want, on anything they might…
If You’re Reading This, You’re Probably A Terrorist
This has been one of those times that a series of random, seemingly unrelated events have all reinforced a common lesson for me. First, it was reported on January 21 (“Opposed to Fracking? You Might Be a Terrorist,” PopularResistance.org) that Canadian and U.S. law enforcement agencies — Canadian Security Intelligence Service (CSIS), the Mounties, the…
Wat is een staat/overheid?
De meeste markt-anarchisten beweren dat staten met dwang opgelegde territoriale monopolies zijn. Deze monopolies nemen de taken van defensie en geschillenbeslechting op zich. Oftewel; het zijn maffiosi met een goede PR-afdeling. De basisfunctie van een staat is om het leven van haar burgers te beschermen. Echter, word je niet de mogelijkheid gegeven om te kunnen…
We Should Abandon the Term “Capitalism”
Advocating liberty means opposing the use of force to restrain peaceful, voluntary exchange. But it doesn’t have to mean calling a system of peaceful, voluntary exchange “capitalism.” Some people, of course, think this is obviously what “capitalism” means. And I can’t prove they’re wrong, because the word means different things to different people. I’m confident, though, that…
Is markt-anarchisme utopisch?
Dat hangt af van wat je bedoelt met ‘utopisch’. Market-anarchisten geloven dat systemen met arbitrair gezag een groot gevaar zijn voor de maatschappij en alle vredelievende en productieve mensen. Integendeel is het veel minder realistisch om te denken dat een geïnstitutionaliseerde monopolie, voorrecht en heerschappij kan worden toe vertrouwt aan omkoopbare mensen, zelfs onder democratisch…
Zijn markt-anarchisten voor of tegen kapitalisme?
<< TERUG NAAR VEELGESTELDE VRAGEN Dat hangt af van wat men bedoelt met het woord ‘kapitalisme’. Sommige markt-anarchisten bestempelen hun standpunten als ‘anarcho-kapitalistisch’, terwijl anderen zich liever identificeren met ‘anti-kapitalisme’ of ‘libertair-socialisme’. Weer anderen verwerpen beide labels omdat deze hopeloos vervrongen zijn in het publieke bewustzijn en dus niet op een zinvolle manier gebruikt kunnen…
Wat is markt anarchisme?
De website van het Molinari Instituut omschrijft market anarchisme op de volgende manier: Markt Anarchisme is de leer die stelt dat de wetgevende, judiciële en beschermende functies die onrechtvaardig en inefficiënt gemonopoliseerd worden door de staat volledig overgedragen moeten worden aan de vrijwillige en consensuele krachten van de maatschappelijke markt. Makkelijker gezegd; markt anarchisme bepleit…
Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory