Betaal belasting of ga direct naar de gevangenis

Het is al anderhalve maand geleden dat Toine Manders, jurist en voormalig lijsttrekker van de Libertarische Partij, gearresteerd werd vanwege de bescherming die hij zijn klanten bood tegen diefstal. Over minder dan een week zal Toine de eerste verjaardag van zijn zoon moeten missen, zijn voorarrest is namelijk kortgeleden met 90 dagen verlengd. Het lijkt haast onmogelijk dat iemand gearresteerd zou worden voor het voorkomen van van diefstal. Maar arrestatie is het natuurlijke gevolg als je wordt bestolen door overheidsboeven die hun diefstal vermommen als belasting.

Toine Manders werkt bij het Haags Juristen College en specialiseert zich in het ontwijken van belasting. Manders ziet het ontwijken van belasting als een morele plicht. Belastinggelden worden namelijk door de staat gebruikt om oorlogen, gevangenissen, en de politiestaat te financieren. Ook de overheidsinstanties die constant grote bedrijven privileges verlenen worden met belastingcenten in stand gehouden. Deze morele plicht is nauw verbonden met de voormalige bezigheid van het Haags Juristen College: het helpen van dienstplichtigen om onder de dienstplicht uit te komen. Zowel het ontwijken van de dienstplicht als het ontwijken van belasting zijn manieren waarop persoonlijke bijdrage aan staatsonderdrukking en oorlog verminderd kunnen worden. Het is dus geen vergezocht idee om dit een morele plicht te noemen.

Belastingverlaging is een belofte die in de verkiezingstijd vaak gedaan wordt door conservatieve en neo-liberale partijen. Het erkennen van belasting als diefstal zou deze tekst al snel aan die kant van het politieke spectrum kunnen plaatsen. Het verzet tegen belasting in het algemeen is echter geen rechtse uitspraak. Door middel van belastingen gebruiken grote bedrijven het staatsorgaan om de lopende kosten van de overheid te socialiseren. Daarnaast schenkt de overheid diezelfde bedrijven een groot aantal economische privileges. Wanneer neo-liberale politici lastenverlichting beargumenteren zeggen zij eigenlijk dat de huidige belastingdruk te hoog is in relatie tot de vergaarde economische privileges. Zou je de bedrijfslobby’s achter deze partijen wat meer subsidiëren of privileges toestaan dan zullen de politici stoppen met zeuren.

Politiek linksgezinden beweren dat belasting nodig is voor economische gerechtigheid en dat belastingdruk tegenwicht geeft aan het enorme rijkdom van de rijken en machtigen. De staat is echter degene die economische privileges uitdeelt aan deze bedrijven en het is de staat die hen beschermt tegen concurrentie. Belasting is op zijn best een bijkomende maatregel die bedoeld is om de balans van bevoorrechting te herstellen. De weg naar economische gerechtigheid is niet om de staat de macht te geven om nog meer belasting te innen. In plaats hiervan moeten we ons richten op de kern van het probleem en economische privileges afbouwen. Met het afschaffen van deze bevoorrechting zal de belasting ook ten onder gaan.

Het verzet tegen belasting rechtvaardigt grote bedrijven niet. Door belasting als kwaadaardig af te schilderen juichen wij juist kleine ondernemers, arbeiderscoöperatieven en ZZP’ers toe. “Belasting is diefstal” dient wel gevolgd te worden door, “en economische bevoorrechting is omkoperij” anders is de uitspraak zinloos voor de échte vrijheidsliefhebber.

Economische privileges moeten afgeschaft worden. Ondertussen zijn belastingontwijking en zelfs belastingontduiking manieren waarop we onze persoonlijke bijdrage aan de moordmachine van de staat kunnen verminderen. Belasting is diefstal en als u niet betaalt gaat u direct naar de gevangenis – ga niet langs Start, u ontvangt geen ƒ200. Bevrijd Toine Manders!

Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory