Is markt-anarchisme utopisch?

Dat hangt af van wat je bedoelt met ‘utopisch’.

Market-anarchisten geloven dat systemen met arbitrair gezag een groot gevaar zijn voor de maatschappij en alle vredelievende en productieve mensen. Integendeel is het veel minder realistisch om te denken dat een geïnstitutionaliseerde monopolie, voorrecht en heerschappij kan worden toe vertrouwt aan omkoopbare mensen, zelfs onder democratisch beleid.

Zoals Edward Abbey al eens zei “anarchisme is geen romantisch fabeltje maar een nuchter besef, op basis van vijfduizend jaar ervaring, dat we het beheer van ons leven niet over kunnen laten aan koningen, priesters, politici, generaals en commissarissen.”

Als utopisch betekent dat markt-anarchisten een onwerkbare bijna mystieke visie van een perfecte samenleving aanbieden, dan zeg ik nee – markt-anarchisme is niet utopisch. Wij bieden het doel van een betere wereld aan waarin mensen nog steeds fouten zullen maken, natuurrampen nog steeds zullen voorkomen, enzovoort. Het zou een wereld zijn zonder de enorme schade die de overheid aanricht, dat wel. Deze schade is zo groot dat het wegwerken van de overheid wellicht leidt tot een samenleving die perfect is in vergelijking met wat we nu hebben.

Vertalingen voor dit artikel:

<< TERUG NAAR VEELGESTELDE VRAGEN

Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory