Wat is een staat/overheid?

De meeste markt-anarchisten beweren dat staten met dwang opgelegde territoriale monopolies zijn. Deze monopolies nemen de taken van defensie en geschillenbeslechting op zich. Oftewel; het zijn maffiosi met een goede PR-afdeling.

De basisfunctie van een staat is om het leven van haar burgers te beschermen. Echter, word je niet de mogelijkheid gegeven om te kunnen kiezen wie deze beschermende taak op zich neemt. Je word gedwongen om deze bescherming, geleverd door de lokale monopoliehouder, te betalen of je dat nou wilt of niet. Als je je verzet beland je in de gevangenis.

Eén van de manieren waarop markt-anarchisten deze kwestie benaderen is om te vragen “moet iemand ooit onder dwang voor een dienst betalen?” Wij zijn natuurlijk tegen dergelijke daden van dwang op ethische gronden. We zijn ook van mening dat zulke gedwongen interferentie met de keuze van de consument een afschuwelijk incentive-probleem creëert: waarom zou een staat je vriendelijk behandelen als ze net zo goed weg kunnen komen met een onvriendelijke behandeling?

Een staat is niet het bestuur op basis van de instemming van de geregeerden, maar verovering onder valse voorwendselen.

Vertalingen voor dit artikel:

<< TERUG NAAR VEELGESTELDE VRAGEN

Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory