Tag: Dutch
Zijn markt-anarchisten voor of tegen kapitalisme?
<< TERUG NAAR VEELGESTELDE VRAGEN Dat hangt af van wat men bedoelt met het woord ‘kapitalisme’. Sommige markt-anarchisten bestempelen hun standpunten als ‘anarcho-kapitalistisch’, terwijl anderen zich liever identificeren met ‘anti-kapitalisme’ of ‘libertair-socialisme’. Weer anderen verwerpen beide labels omdat deze hopeloos vervrongen zijn in het publieke bewustzijn en dus niet op een zinvolle manier gebruikt kunnen…
Wat is markt anarchisme?
De website van het Molinari Instituut omschrijft market anarchisme op de volgende manier: Markt Anarchisme is de leer die stelt dat de wetgevende, judiciële en beschermende functies die onrechtvaardig en inefficiënt gemonopoliseerd worden door de staat volledig overgedragen moeten worden aan de vrijwillige en consensuele krachten van de maatschappelijke markt. Makkelijker gezegd; markt anarchisme bepleit…
Markt Anarchisme: veelgestelde vragen
“We kunnen niet langer negeren dat geconcentreerde economische macht net zo roekeloos en meedogenloos en dwingend is geworden als geconcentreerde politieke macht. We kunnen niet langer de subsidies voor de armen bekritiseren terwijl we nog grotere subsidies voor de rijken verdedigen. We kunnen niet langer spreken van bescherming van de vrijheid door het creëren van…
Definities en onderscheid
VRIJE MARKT: De inrichting van de samenleving waarin alle economische transacties voortvloeien uit vrijwillige keuze, zonder dwang. DE STAAT: De instelling die de Vrije Markt belemmerd via de directe uitoefening ban dwang of het toekennen van privileges (gesteund door dwang). BELASTING: Een vorm van dwang en belemmering van de Vrije Markt waarin de staat tribuut…
De (korte) volksgeschiedenis van het Amerikaans vuurwapenbezit
Kevin Carson: Ik kan me niet voorstellen dat iemand zou verwachten dat de vuurwapenregulering in de VS minder klassenspecifiek zou zijn dan die van andere beleidsterreinen.
Wapenverbod: vrijbrief voor geweldsmonopolie
Terwijl wij streven naar een samenleving van de menselijke maat – die niet bereikt kan worden zonder het cultiveren van respect voor vrijheid en autonomie – zouden wij ook respect moeten hebben voor wapenbezit voor alle verantwoordelijke individuen.
Gun Control: Who Gets Control?
Darian Worden: Strengthen liberty and autonomy, not government.
Progressieven en het hedendaagse kapitalisme
Kevin Carson: “De centrale functie van de staat is om concurrentie te beperken, het creëren van kunstmatig eigendom en het biedt de economisch heersende klasse de mogelijkheid tot rent-seeking.”
Sociaaldemocratie: “Socialisme” met een bulk aan overhead
The following article is translated into Dutch from the English original, written by Kevin Carson. Ongeveer een eeuw geleden betoogde G.D.H. Cole dat de sociaaldemocraten een belangrijke strategische keuze maakten door de verdeling van eigendom en de organisatie van productie onder het kapitalisme niet langer te bestrijden. In plaats daarvan zouden zij in het vervolg hun tijd…
Social Democracy as High-Overhead “Socialism”
Kevin Carson: As a genuine free market libertarian, I want labor to receive the full value of its product, without paying tribute to big landlords and usurers or the holders of artificial “property” rights like patents, copyrights and licenses.
De Hoofdfunctie van de Verzorgingsstaat is het Verzorgen van Grote Bedrijven
Kevin Carson: De overheid werkt voor de kapitalisten en niet voor u.
If “Progressives” Didn’t Exist, Big Business Would Have to Invent Them
Kevin Carson: “The central function of the state is to suppress competition, create artificial property, and enable economic ruling classes to extract rents.”
Under Capitalism, Welfare State’s Main Function is Corporate Welfare
Kevin Carson: The state works for the capitalists, not for you.
Kapitalisme: de droom van de Farao
We naderen een overwinning in de vijfduizendjaar durende oorlog tussen de natuurlijke overvloed en de kunstmatige schaarste.
Jezus Christus, Piraat!
Bescherming Rechten Etenswaar Industrie Nazareth-Galilea-Juda (BREIN): “Jezus Christus vermenigvuldigde brood en vis. Deze piraterij zien wij als diefstal”
Machtsmisbruikers
De meest voorkomende mythe over de politie is dat de politie er is om het volk te beschermen tegen criminaliteit. Soms doen ze dit werk goed maar meer dan eens is de politie zelf crimineel bezig.
Beste Obama supporters: een brief van een anarchist
Nu Obama verzekerd is van een tweede ambtsperiode moeten jij en ik eens praten.
Definitions and Distinctions
THE STATE: That institution which interferes with the Free Market through the direct exercise of coercion or the granting of privileges (backed by coercion).
Capitalism: Pharaoh’s Dream
Carson: We’re approaching victory in the five-thousand-year war between natural abundance and artificial scarcity.
Daarop zei Hij tegen hen: ‘Geef dan de Kaiser wat de zorgverzekeraar toekomt’
Knapp: Wilt u betaalbare zorg, dan is de eerste stap er één richting het compleet afschaffen van de overheid.
Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory