Markt Anarchisme: veelgestelde vragen

“We kunnen niet langer negeren dat geconcentreerde economische macht net zo roekeloos en meedogenloos en dwingend is geworden als geconcentreerde politieke macht.

We kunnen niet langer de subsidies voor de armen bekritiseren terwijl we nog grotere subsidies voor de rijken verdedigen.

We kunnen niet langer spreken van bescherming van de vrijheid door het creëren van bevoorrechte groepen. We kunnen ons niet langer verzetten tegen de tirannie door de tirannie na te bootsen.

We kunnen niet spreken van individuele vrijheid en vrije samenlevingen, zelfredzaamheid en eigen verantwoordend terwijl wij de industriële lopende band eren, terwijl wij de stedelijke degeneratie verdedigen en materiële consumptie fetisheren. We kunnen niet spreken van eerlijk werk wanneer eerlijk werkende mensen vervreemd raken van het werk en louter gezien worden als uitbreidingen van de machines die zij bedienen.

We kunnen de misbruiken van arrogante en bureaucratische vakbondsleiders niet aanvallen zonder ook de misbruiken van arrogante en bureaucratische industriële en zakelijke leiders aan te vallen.

We kunnen niet spreken van een vrij land terwijl zij in één zin genoemd word met de militaire- en veiligheidsstaat. We moeten vrijheid in ons thuisland en in het buitenland verdedigen.

We kunnen niet spreken van een land van vrijheid wanneer het landschap zelf wordt verzuurd door de hebzucht van de mensen die het landschap veranderen in onroerend goed, die de rivieren veranderen in open riolen, die in elk levend wezen niets zien behalve een dollar teken.”

Karl Hess, Dear America, 1975

Hieronder is een lijst van veelgestelde vragen en onze pogingen om hier korte en leerzame antwoorden op te geven. Stuur vragen naar faq@c4ss.org , laat weten als je een Nederlandse vraag stelt, dan komt uw e-mail bij de juiste persoon terecht.

  1. Definities en onderscheid.
  2. Wat is markt anarchisme?
  3. Wat is een staat/overheid?
  4. Is markt-anarchisme utopisch?
  5. Zijn markt-anarchisten voor of tegen kapitalisme?
Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory