Wat is markt anarchisme?

De website van het Molinari Instituut omschrijft market anarchisme op de volgende manier:

Markt Anarchisme is de leer die stelt dat de wetgevende, judiciële en beschermende functies die onrechtvaardig en inefficiënt gemonopoliseerd worden door de staat volledig overgedragen moeten worden aan de vrijwillige en consensuele krachten van de maatschappelijke markt.

Makkelijker gezegd; markt anarchisme bepleit de vervanging van de staat met een civiele maatschappij, daarbij wijzend naar vrije market economie om de werkbaarheid en/of wenselijkheid van deze vervanging uit te leggen.

Echter is de ideologische voorkeur voor een markt samenleving niet zo belangrijk als de methodologische noodzakelijkheid voor decentralisatie en politiek pluralisme. In een anarchistische maatschappij zal niet iedereen marktgericht zijn, er zullen zelfs mensen zijn die zich compleet verzetten tegen het winstmotief. Zolang we het eens kunnen worden over wederzijds respect zijn wij blij met vreedzame experimenten en de evolutie van verschillenden modellen van sociale organisatie.

Vertalingen voor dit artikel:

<< TERUG NAAR OVERZICHT

Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory