ANCAP

Goed, de problemen met anarcho kapitalisme. Of ‘anarcho’ kapitalisme, vanuit individueel anarchistische (linkse) hoek. Ik noem zeven problemen. De zeven zonden van het anarcho kapitalisme ?

1

Kapitalisme biedt de mogelijkheid om extreem rijk te worden. Rijk zijn, is niet hetzelfde als vrijheid. Je hebt zeer rijke mensen, die zich onvrij voelen. Gevangen in hun bedrijf, hun huwelijk, de maatschappij. Anarcho kapitalisme richt zich op rijkdom, als project van individuele emancipatie. Dit is eenzijdig en oppervlakkig. Vrijheid komt van binnenuit, niet van buitenaf. Armoede leidt tot onvrijheid, maar rijkdom leidt niet tot vrijheid. Vrijheid is veel moeilijker dan het hebben van een dure auto. Er zijn verschillende religies, die dit zullen beamen, die dit met mij eens zullen zijn.

2

Anarcho kapitalisme zou leiden tot neo feodalisme. In de tijden van het feodalisme, waren er geen staten in Europa, alleen maar kleine vorstendommen. Een landheer, had een stuk grond en verschillende mensen onder zich werken, zogeheten horigen. In een anarcho kapitalistische toekomst, heb je geen staat meer, maar een aantal extreem vermogende families die de baas zijn, een beetje zoals in het Europese feodalisme dus. Zodra deze genoemde families vervolgens samen komen, de handen ineen slaan, dan heb je alweer een staat. Zoiets heet dan geen staat, maar het komt wel op hetzelfde neer. Tien zeer vermogende mensen komen samen, en leggen een grens om hun gezamenlijke mega property. Dan heb je een staat. Anarcho kapitalisme : Een rijke familie geeft vastgoed door aan kinderen. Kapitaal stapelt zich op in de zakken van enkelingen. Je wordt geboren met een enorm privilege, of een enorme achterstand, in zo’n systeem. Je erft honderd hectare land en hoeft dus nooit meer te werken, of je groeit op in totale verpaupering. Is dat vrijheid ? Misschien is het een soort vrijheid, maar niet mijn soort vrijheid. Mijn definitie van vrijheid is veel strenger.

3

De maffia is anarcho kapitalistisch. Waarom ? Men is ingesteld op het maken van geld, buiten de staat om, meer niet. Daarnaast heeft men een eigen private legermacht. Denk een beetje aan de kartels in Mexico, de drugskartels in Mexico. Dan zit je in de richting van anarcho kapitalisme. Roekeloos geld verdienen, voorbij de staat. Is dat vrijheid ? Misschien is het voor sommige mensen vrijheid, maar het is niet mijn vrijheid. Het is vast een vorm van vrijheid, maar het is niet het soort van vrijheid waar de meeste mensen op zitten te wachten.

4

Je betaald geen belasting, in het anarcho kapitalisme ? Ja, maar wel een torenhoge huur, voor alles wat je doet en overal waar je gaat. Huur = belasting. Belasting = huur. Overal waar je zal gaan, zal de grond in handen zijn van een grootgrondbezitter. Aan deze persoon betaal je geen belasting….Maar wel gewoon huur. Het komt op hetzelfde neer, het heet alleen anders. Betalen om te mogen bestaan. Betalen voor eigenlijk niets. Overal waar je zal gaan, zal jij je op het grondgebied bevinden van iemand. Je zal dus altijd aan iemand moeten betalen, je zal dus per definitie onder de knoet zitten. Je zit per definitie in een maatschappelijke constructie vast. Je wordt hierin geboren. Je individualiteit wordt beperkt door een maatschappelijk keurslijf. Stel dat op een gegeven moment de kapitalisten al het drinkwater in hun bezit hebben. Ben je dan vrij ? Kan je dan een individualist zijn, of zit je geheel klem ?

5

Ik hang de arbeidstheorie van waarde aan. Arbeid schept waarde, bezit niet. Voor individueel anarchisme, is arbeid nog steeds het zwaartepunt. Als arbeider maak je waarde. Een kapitalist roomt de waarde af, die door een ander geproduceerd is. Fabrieksarbeiders creëren de meerwaarde, maar hun loon is veel lager dan de meerwaarde die ze creëren. Je kent dit verhaal.

6

Anarchisme was een reactie op het negentiende eeuwse giftige ( letterlijk en figuurlijk ) kapitalisme. Anarchisme was /is een inherent antikapitalistische beweging. Jezelf anarcho kapitalist noemen, is als een black lives matter activist, die zich bij de clan aansluit. Het is een feminist, die vind dat vrouwen geen rechten zouden moeten hebben. Het is een veganist, die iedere dag zoveel mogelijk vlees eet.

7

Het idee van de NAP ( non agression principle, vaak aangehaald door anarcho kapitalisten ) is een spook. Wat bedoel ik met een spook ? Het is een abstractie. Je mag iemands property niet afpakken, zegt de anarcho kapitalist, want ‘de NAP’. Kraken mag niet, want het mag niet. Als zei zeggen dat iets ‘niet mag’, dan mag het niet. Dit is niet heel anders dan de statist die zegt ‘dat hebben we zo afgesproken’.

Men heeft dus een autoritaire instelling. Men legt een moraliteit op. Dit is dus niet anarchistisch. Vanuit een filosofisch opzicht gezien, is het zeker geen anarchisme.

Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory