Ultra liberaal

Is individueel anarchisme een ULTRA liberalisme, zoals sommige (communistische) anarchisten zeggen ?

Zegt individueel anarchisme : Doe maar wat je wilt ? zoals sommige anarcho communisten beweren ? Iets dat ze dan ultra liberaal vinden.

Ja, ‘wij’ zeggen : Doe wat je wilt, zeg wat je wilt, denk wat je wilt.

Dat zegt individueel/egoïstisch anarchisme. Maar, dat wil nog niet zeggen dat je dus ook zo handelt

Ik zeg niet dat het erg is om de buurman dood te schieten. De vraag is meer wìl je de buurman wel dood schieten ?

Wegen de voordelen op tegen de nadelen ? Meestal heeft het alleen maar nadelen, het doodschieten van je buurman.

Is dit ultra liberaal ? Nee, want liberalisme heeft juist heel veel met de wet, de collectieve moraal, de democratie, de rechten waar mensen zich aan moeten houden, dit/dat. Individueel anarchisme spuugt dat in het gezicht en houdt zich nergens aan. Individueel anarchisme is dus eerder ultra anti liberaal . Liberalisme is altijd een vrijheid, gebonden aan een wet, waar mensen zich dan aan moeten houden. Of het is geconstrueerd op basis van allerlei abstracte ‘rechten’. Het zogenaamde ‘ non agressie principe’ bijvoorbeeld, is iets waar liberalen zich op baseren. Ook dat verwerp ik. Ik heb niet een contract ondertekend, waarin ik stel dat ik per definitie ‘ non agressief’ ben.

Individueel anarchisme gaat uit van spontane orde en anders maar niet. Liberalisme gaat uit van opgelegde orde en abstracties.

In theorie zegt anarcho communisme ook : doe wat je wilt. Men baseert zich dan op het idee van de ‘mutual aid’ en het instinct tot sociabiliteit. Althans, Kropotkin baseerde zich daarop. De boel stabiliseert vanzelf. Het is een beetje te vergelijken met je hartslag. Dat gaat ook allemaal vanzelf en is een biologisch proces. Je hoeft dat niet aan te zwengelen, je bent daar niet mee bezig. Zo werkt de mutual aid ook. Je bent sociaal, want dat zit in je genen, want je bent een mens en dus een zoogdier en dus heb je een sociaal instinct. In theorie moet je alles dus gewoon zijn gang laten gaan, tussen mensen.

Ondanks dit gegeven, zie ik huidige anarcho communisten vaak een soort zedenleer opleggen, in de vorm van allerlei regels en ongeschreven regels. Ideeën over sociale rechtvaardigheid, waar ze je mee om de oren slaan. Dat gaat in tegen hun vertrouwen op dat sociale instinct wat ik hierboven noem. Als we een sociaal instinct hebben, kan je het toch allemaal loslaten en hoef je mensen toch niet tot de orde te roepen, permanent. Huidige anarcho communisten verraden hun christelijke en/of autoritaire achtergrond in hun handelen, af en toe. Door de ander permanent te betuttelen, gaan ze in tegen hun idee van de spontane orde en de mutual aid. Ze vertrouwen er blijkbaar niet ècht op.

Het loopt vanzelf wel los, want dat zit in onze genen. Iets dat ik in grote lijnen eens ben, met Kropotkin. Stirner en Kropotkin zijn dan ook wel samen te smelten .wat mij betreft. Stirner komt tot dezelfde conclusie als Kropotkin, maar vanuit de filosofie. Dit terwijl Kropotkin het uit de biologie en de wetenschap haalt.

Je dood de buurman niet, want dit is niet in je voordeel : Striner

Je dood de buurman niet, want je hebt een sociaal instinct : Kropotkin

Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory