Tag: property
“La Tragedia dei Beni Comuni”, II Parte
Di Kevin Carson. Originale pubblicato il 27 febbraio 2024 con il titolo “Tragedy of the Commons” Part I. Traduzione italiana di Enrico Sanna. I Deboli Stereotipi dei Libertari di Destra Pare che i libertari di destra non riescano a fare a meno di Garrett Hardin e della sua cosiddetta “tragedia dei beni comuni”. Sembrano ossessionati…
“Tragedy of the Commons” Part II
The Poverty of Right-Libertarian Cliches Right-libertarians, it seems, have a love affair with Garrett Hardin and his so-called “tragedy of the commons.” It’s a principle to which they return, time and again. But as a foundation, it is historically illiterate; and the structure which they erect upon it is conceptually incoherent. Take, for example, Saul…
Might Doesn’t Determine Right…
…but It Did Determine Our Regime of Property “You fools! If you took might, freedom would come of itself.”- Max Stirner, The Ego and Its Own On December 12th, 2023 the AFL-CIO Facebook page posted a meme that stated “Elon Musk doesn’t create cars, Jeff Bezos doesn’t deliver Amazon packages, Howard Shultz doesn’t make Starbucks…
Properti adalah Kekerasan, Jadi Mari Kita Tekan Seminimal Mungkin
Oleh: Trevor Hauge, Teks aslinya berjudul “Property is Violence, So Let’s Keep It to a Minimum”, diterjemahkan oleh Sachadru. “Monopoli tanah… terdiri dari penegakan oleh pemerintah atas hak-hak atas tanah yang tidak bertumpu pada penghunian dan penggarapan pribadi… individu tidak boleh lagi dilindungi oleh sesamanya dalam hal apa pun kecuali penghunian dan penggarapan tanah secara…
La Proprietà è Violenza, Riduciamola al Minimo
Di Trevor Hauge. Originale pubblicato il 25 settembre 2023 con il titolo Property is Violence, So Let’s Keep It to a Minimum. Traduzione italiana di Enrico Sanna. “Il monopolio della terra… non è che l’imposizione da parte dello stato di diritti di proprietà terriera che non si riferiscono a una occupazione o coltivazione della terra……
Property is Violence, So Let’s Keep It to a Minimum
“The land monopoly… consists in the enforcement by government of land titles which do not rest upon personal occupancy and cultivation… the individual should no longer be protected by their fellows in anything but personal occupation and cultivation of land.” -Benjamin R. Tucker, “State Socialism and Anarchism” Ironically, the non-aggression principle as understood by much…
On “Positive” and “Negative” Freedom
Recently on Facebook, left-libertarian activist Brianna Coyle posted: Radical idea: The amount of freedom someone has in their life shouldn’t be dependent on how much money they have, or whether or not they own property. “Freedom of association” in the context of property rights is a privilege afforded only to those who own property. Freedom…
Bagaimana Anarkis Pasar Memandang Kepemilikan?
Oleh: Benjamin. teks aslinya berjudul “How Do Market Anarchists See Property?” Diterjemahkan oleh Iman Amirullah. Penjelasan ini merupakan bagian dari seri FAQ Anarkisme Pasar C4SS Masalah mengenai properti adalah salah satu perdebatan besar di kalangan anarkis pasar, seperti yang terjadi secara historis dalam tradisi anarkis yang lebih besar. Terutama sejak klaim populer Proudhon, “kepemilikan pribadi…
Laurance Labadie ve “Çocuksu Radikalizm” Terimi
Okumak üzere olduğunuz makale Eric Fleischmann tarafından kaleme alınmıştır. 3 Nisan 2023 tarihinde C4SS’de yayınlanmış. Olgun bir kişi çocuksu duygusal dürtülerini aşmış kişidir. Kişisel deneyimleri sayesinde kendisi ve çevresi hakkında bilgi edinmiş ve duygusal hislerini rasyonel bir şekilde kontrol edebilir hale gelmiştir. Çocukluğun korunaklı hayal dünyasından çıkmış ve gerçeklerle yüzleşmek üzere sütten kesilmiştir. İnsanlara, yaşamdaki…
Laurance Labadie’s “Infantile Radicalism”
Infantile Radicalism A mature person is one who has outgrown childish emotional impulses. He has learnt about himself and his environment thru personal experience, and has become able to control his emotional feelings in a rational manner. He has emerged from the sheltered dream world of childhood and been weaned to face reality. His reactions…
“Il Dilemma Libertario” di Karl Widerquist
Di Uri Strauss. Originale pubblicato il 21 dicembre 2022 con il titolo Karl Widerquist’s “A Dilemma for Libertarianism”. Tradotto in italiano da Enrico Sanna. “A Dilemma for Libertarianism” (il dilemma libertario, ndt) di Karl Widerquist, un saggio che merita di essere letto, sottolinea una contraddizione propria del libertarismo sostenitore dei diritti naturali, che è un…
Karl Widerquist’s “A Dilemma for Libertarianism”
Karl Widerquist’s “A Dilemma for Libertarianism” deserves to be better known. It exposes a contradiction in natural rights libertarianism, a set of principles held by those who seek to build a capitalist political philosophy on the basis of property rights.  These principles typically include: That individuals can legitimately own property if the property was justly…
Redistribüsyon Zımnında Liberteryenler
Libertarians for Redistribution adlı makale ilk olarak 20 Mart 2010 tarihinde Liberal Law Blog’da Gary Chartier tarafından kaleme alınmıştır. 22 Eylül 2012 tarihinde ise C4SS’de yayımlanmış, Efsa tarafından Türkçe ‘ye çevrilmiştir. Liberteryenizm redistrübitif bir fikirdir. Radikal piyasa anarşizminin haklı olarak sosyalist geleneğin bir parçası olarak görülmesinin bir başka yolu da budur. Hem soldaki hem de…
La Proprietà Comune: un’analisi Libertaria
Originale: Kevin Carson, Communal Property: A Libertarian Analysis. Traduzione italiana di Enrico Sanna. • Versione pdf A4 • Introduzione La proprietà, intesa come forma naturale, nell’ottica prevalente tra gli anarchici di mercato, è la proprietà individuale assoluta frutto dell’appropriazione individuale. Pur accettando a denti stretti la proprietà collettiva come forma legittima – per quanto inefficiente…
La fatal arrogancia de Hayek
Ensayo escrito por Kevin Carson. Título original: Hayek’s Fatal Conceit Versión en español realizada por Kathiana Thomas • Versión pdf A4 • • Versión pdf compaginado • Oskar Lange es recordado por haber dicho, durante los debates acerca del argumento del cálculo económico de Ludwing von Mises, que se debería erigir una estatua de Mises…
I Miti del Capitalismo
La Tragedia della Proprietà Privata e la Farsa della sua Difesa Saggio di Kevin Carson. Pubblicato originariamente il 19 agosto 2020. Titolo originale: Capitalist Nursery Fables: The Tragedy of Private Property, and the Farce of Its Defense. Traduzione di Enrico Sanna. Scarica qui la versione pdf Introduzione Da quando è comparsa la società di classe,…
Komünal Mülkiyet – 1
Bir Liberteryen Değerlendirmesi Kevin Carson, Communal Property: A Libertarian Analysis. Center for a Stateless Society Paper No. 13 (Summer/Fall 2011). —> PDF A4 – BOOKLET <— Giriş I. Köy Komününün Yükselişi ve Sebatı II. Köylü Komününün Devlet Eliyle Tasfiyesi III. Verimlilik Sorunu Sonuç Son Notlar: ​Çitleme Üzerine Yürütülen Tartışmalar Giriş Piyasa anarşistleri arasındaki egemen mülkiyet…
Komünal Mülkiyet – 2
Bir Liberteryen Değerlendirmesi Kevin Carson, Communal Property: A Libertarian Analysis. Center for a Stateless Society Paper No. 13 (Summer/Fall 2011). I. Köy Komününün Yükselişi ve Sebatı. Köy komünü, neredeyse evrensel olarak, insanlık tarihinde şimdiye kadar, özgürlükçü devletsizlik ve gönüllü birliktelik idealine yaklaşmaya en yakın olan toplumlarda baskın mülkiyet modeliydi. Devletlerin ortaya çıkışının hemen öncesindeki insani…
Komünal Mülkiyet – 3
Bir Liberteryen Değerlendirmesi Kevin Carson, Communal Property: A Libertarian Analysis. Center for a Stateless Society Paper No. 13 (Summer/Fall 2011). II. Köylü Komününün Devlet Eliyle Tasfiyesi Hükümetler ancak Orta Çağ’ın sonlarına doğru modern devletin yükselişiyle birlikte bireylerin yaşamlarını düzenlemeye ilgi duymaya başlamıştır. Modern merkezi devlet şeffaflık sorunuyla karşı karşıya kalmış ve James Scott’ın deyimiyle “toplumu…
Komünal Mülkiyet – 4
Bir Liberteryen Değerlendirmesi Kevin Carson, Communal Property: A Libertarian Analysis. Center for a Stateless Society Paper No. 13 (Summer/Fall 2011). III. Verimlilik Sorunu Ortak mera ve açık tarla sisteminin verimsiz olduğu iddiasıyla yapılan eleştirilerin birçoğunun, incelendiğinde sahte olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunlar arasında Chambers ve Mingay tarafından dile getirilen ve Çitlemelerin savunucuları tarafından sıkça atıfta bulunulan…
Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory