Tag: Romani
Stoppa vräkningarna av migranter
Historien håller på att upprepa sig på ett fasansfullt sätt. Europas romska befolkning står inför ökad fientlighet, diskriminering, marginalisering och fattigdom. Jag har förut skrivit om den etniska registreringen av romer i Sverige, utförd av den svenska polisen. Vi som bor i Sverige har under de senaste månaderna också märkt en tillströmning av utfattiga romer…
Stop The Evictions Of Migrant Settlements Now
History is repeating itself in a terrifying way as Europe’s Romani population faces increased hostility, discrimination, marginalization and poverty. I have previously written about the ethnic registration of Romani people perpetrated by Swedish police. Those of us living in Sweden have in recent months also seen an influx of destitute Romani people making their way here…
Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory