Ang malabnaw na Kontra-Statismo ng mga Anarkistang Bulgar
Ni Spooky. Orihinal na artikulo: Vulgar Anarcho-Communism: Pacifying Anti-Statism, Hunyo 26, 2020. Salin ni Raj. Mahirap ibenta ang pakikibaka. Kadalasan, dala din naman ito ng mga panawagan para baguhin nag sistema, di lang sa pagmumungkahi ng “pagbabago” at simpleng pagboto. Mayroong iba—pero baka mas marami pa—na sinubukang palambutin yung talas ng pulitika nila. Kadalasan pinopomada…
Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory