Anarkismo: Ano Siya at Ano Hindi Siya
Ni Joseph A. Labadie. Orihinal na artikulo: Anarchism: What It Is and What It Is Not, Pebrero 1, 2016. Salin ni Malaginoo. Ang akdang ito ay isinulat ni Joseph A. Labadie at muling nilimbag sa dandelion, vol 3, bl. 12, Tag-lamig 1979 sa isang “polyetong orihinal na inilathala ng Liberty Club of Detroit”. Gusto mong…
Sinong makikinabang? Malayang kalakalan tungong komunismo
Ni Kevin Carson. Orihinal na artikulo: Who owns the Benefit? The Free Market as Full Communism, Setyembre 12, 2012. Salin ni Raj. May magandang kasabihan tungkol sa kung paano gumagana ang kapitalismo sa buhay natin (Hindi ko maalala kung sinong nagpauso noon, pero sa tingin ko si Noam Chomsky): “Lugi para sa lahat, kita para…
Ang malabnaw na Kontra-Statismo ng mga Anarkistang Bulgar
Ni Spooky. Orihinal na artikulo: Vulgar Anarcho-Communism: Pacifying Anti-Statism, Hunyo 26, 2020. Salin ni Raj. Mahirap ibenta ang pakikibaka. Kadalasan, dala din naman ito ng mga panawagan para baguhin nag sistema, di lang sa pagmumungkahi ng “pagbabago” at simpleng pagboto. Mayroong iba—pero baka mas marami pa—na sinubukang palambutin yung talas ng pulitika nila. Kadalasan pinopomada…
Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory