“Rachunek ekonomiczny”, “silne prawa własności” i inne kłamstwa, jakie opowiedzieli mi libertariańscy publicyści na garnuszku braci Koch
Powszechnym frazesem konserwatystów i libertariańskiej prawicy jest twierdzenie, że “silne prawa własności” stanowią zachetę do tworzenia bogactwa i są niezbędne do postępu. Podobny motyw prezentuje misesowska krytyka rynkowego socjalizmu Oskara Langego. Wedlług von Misesa, taki system prowadzi do nieracjonalności, ponieważ ceny czynników produkcji ustalone w sposób nierynkowy byłyby arbitralne. Nie przenosiłyby tym samym niezbędnych informacji…
Kevin Carson’s “Studies in Mutualist Political Economy” Now Available in Polish Translation
Kevin Carson: My first book, Studies in Mutualist Political Economy (Blitzprint 2004, CreateSpace 2007; Kindle edition) has been translated into Polish through the gracious efforts of a collective of translators including Krzysztof Śledziński.
Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory