Jesus Kristus, Pirat.

The following article is translated into Swedish from the English original, written by Kevin Carson.

Efter att enligt uppgift ha matat en folkskara bestående av omkring 5000 människor med 5 limpor bröd och två fiskar, har Nazaréen Jesus Kristus mottagit ett formellt rättsligt  meddelande från branschorganisationer, med krav på att han upphör med att vad de anser vara en handling av illegal mat-delning under Miracle Millennium Anti-Replication-lagstiftelsen (MMAA).

Undergörande rabbiner som Herr Kristus, och deras påstådda äganderätts-intrång, har varit central punkt för kontroverser i de senaste åren. De är föremål för en allmän utbildnings-kampanj skapad av Foodstuffs Producers Association of Galileen and Juden.  Bröd- och-fiskproducenter håller med att den icke-auktoriserade replikeringen av mat, eftersom den berövar dem från inkomst som tillhör dem, är samma som stöld. Sympatiska rabbiner i synagogor över hela Palestina läser FPAGJ’s informationskampanjer, inriktade på att motverka allmänna uppfattning att “alla gör det” och “det är bara en liten sak”, till sina flockar: “Förtjänar inte bagare och fiskare att bli betalda?”. Många torah-skolor har antagit FPAGJ’s  läroplaner om “anti-matsnatteri”.

I relaterade nyheter, har The Wine Industry Association of Palestine klagat över rapporter om att Jesus, i ännu en påstådd handling av illegal delning, även replikerade vin vid en bröllopsfest i den Galileeiska staden Kana.

Styrelsen för läkarlicenser, likaså, pekar på påstådda ögonvittnes-skildringar av Jesus där han utövade verksamhet som läkare utan licens. Dessa icke-auktoriserade medicinska utövningarna, enligt vitt spridda rapporter, har utvidgats till spetälska, lama, blinda, halta, en man med en skakig hand, en kvinna med blodsbesvär, och diverse offer av demonbesättning. Den medicinska industrin fördömer Jesus handlingar som orättvis konkurrens. Enligt en talesman för Galilean Medical Association, är det “orättvist att förvänta sig att en licensierad läkare som har spenderat år som praktikant och som måste stå för omkostnaderna i kontoret ska konkurrera med någon snickare som bara viftar lite med händerna och läker folk gratis.”

Fast balsamerings-gillet också har klagat på rykten om uppståndelser av de döda människor, har juridiska experter sagt att det inte finns någon  lagstiftning som definierar den särskilda aktiviteten som ett brott.

Å andra sidan, har en liten men växande rörelse av motståndare mot smak-äganderätten börjat ifrågasätta “pirat”-etiketten. De menar att kopiering av mat, som en i sig-självt icke-fientlig aktivitet, inte är stöld; för att den nyligen producerade maten är skapad ex nihilo, har ingen annan mat-försörjning blivit förminskad. Fiskaren Simon Bar Jonah och hans bröder håller med: “Istället för att försöka förtrycka konkurrens, borde fiske-industrin ersätta sin arkaiska affärsmodell. Möjligheten finns där ute för vem som helst som är redo att skapa något nytt. Vi har inte förlorat en denar av Jesus mat-delning.

Men myndigheterna köper inte riktigt det. Pontius Pilatus, Judeernas prokurator, avslöjade nyligen planer på att slå ner på smak-pirater som Jesus. “Om du tror att jag ska frige den-här Jesus-snubbe, Gud bevare honom, tänk om, tänk rätt. Att replikera brödlimpor, fiskar och vin är stöld, precis samma sak som ett rån vid ICA. Det här är en stor j-vla deal.”

Nästa vecka, Johann Gutenberg, icke auktoriserad bokdelare.

Originalartikeln publicerades från början av Kevin Carson den 6:e September 2011.

Översatt från engelska av Jakob Pettersson.

Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory