Over Markt Anarchisme

ENGLISH

Markt Anarchisme is de leer die stelt dat de wetgevende, judiciële en beschermende functies die onrechtvaardig en inefficiënt gemonopoliseerd worden door de staat volledig overgedragen moeten worden aan de vrijwillige en consensuele krachten van de maatschappelijke markt.

De eerste expliciete verdediger van het Markt Anarchisme was de 19e-eeuwse econoom en sociaal theoreticus Gustave de Molinari. Het idee werd overgenomen door de individualistische anarchisten, voornamelijk die in verband met het blad Liberty van Benjamin Tucker. Recentelijk is het Markt Anarchisme nieuw leven ingeblazen door een aantal denkers in de libertarische en libertaire beweging. De termen “anarcho-kapitalisme” en “vrijwillig socialisme” zijn beide in verband gebracht met de Markt Anarchistische traditie.

Het Molinari Instituut, onze moederorganisatie, publiceert en verwijst naar een groot aantal online bronnen op het gebied van Markt Anarchisme.

Kijk ook naar onze pagina; Market Anarchism FAQ

Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory