Tag: principles
Solidariteit?
Ik begin het woord solidariteit te verachten. Ik hoor constant de roep om solidariteit—solidariteit met vrouwen simpelweg omdat ze vrouwen zijn, met anarchisten simpelweg omdat ze anarchisten zijn, met arbeiders simpelweg omdat ze arbeiders zijn. Weet je waar ik aan denk als iemand om solidariteit vraagt? Ik denk aan politieagenten. Niemand toont meer solidariteit dan…
Solidarity?
I am really beginning to despise the word solidarity. I’m constantly hearing calls for solidarity – with women just because they’re women, with anarchists just because they’re anarchists, with workers just because they’re workers. Do you know what I think of when someone asks for solidarity? I think of cops. Nobody shows more solidarity than…
Anarchy and Democracy
Fighting Fascism
Markets Not Capitalism
The Anatomy of Escape
Organization Theory